tlf70 70 79 18

facebook linkedin

Bettina Vilmun

Underviser, foredragsholder og forfatter

 

Bettina Vilmun er konsulent hos Fortuna. Hun underviser i emner, hvor der er fokus på udvikling af de personlige kompetencer. Hun har i mange år beskæftiget sig med bevidsthedsudvikling, både personligt og i hendes arbejde som journalist, coach, psykoterapeut og konsulent.
 

Udvikling af ledere og medarbejdere

Bettina Vilmun arbejder med udvikling af ledere, medarbejdere og teams, individuelt og som gruppeprocesser. Derudover laver hun mindfulnessforløb for erhvervslivet med fokus på, hvordan nærværet kan trænes i løbet af en arbejdsdag. Temaer hun arbejder med er: Dit personlige lederskab – udvikling af følelsesmæssig intelligent ledelse, mindfulness på arbejde, din personlige drivkraft – udvikling af arbejdsglæde og motivation, trivselsproblematikker - højt sygefravær, mobning og stress, fokus på din kerneydelse – din indre drivkraft båret af vision, mission og mening

 Bettina Vilmun -underviser i mindfullness og "dit personlige lederskab"

Speciale inden for områderne:

Bettina Vilmun har specialiseret sig i at skabe udviklingsprocesser for ledere og medarbejdere, der ønsker større sammenhæng mellem personlig udvikling og et meningsfuldt arbejdsliv, og som gerne vil bidrage med social kapital, trivsel og vækst i den sammenhæng, de er en del af. Mennesker som ønsker at lede sig selv og/eller andre på en måde, der både giver indre og ydre vækst.
 

Udtalelser fra deltagerne

Deltagerne vurderer Bettina Vilmun som en nærværende og engageret underviser og foredragsholder. Stoffet bliver levende i hendes hænder, og hun har fin fornemmelse for hver enkelt deltager. Hun lægger vægt på, at deltagerne får direkte og brugbar erfaring i det stof, der formidles. Ikke mindst fordi en stor del af det, hun underviser i, ikke kan formidles fyldestgørende gennem teori og undervisning, men skal læres gennem egen erfaring via guidede processer.
 

Uddannelse og bagrund:

Bettina Vilmun er uddannet MBSR-lærer (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) fra Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet og University of Massachusets. Hun er desuden uddannet coach, psykoterapeut og proceskonsulent. 

Bettina har i mange år arbejdet med udviklingsprocesser, mindfulness og nærværstræning. Det er en integreret del af hendes arbejde med erhvervslivet, hvor hun blandt andet laver ledelsesudvikling, kompetenceudvikling – udvikling af personlige kompetencer, trivselsprocesser, træning af kontakt, nærvær og følelsesmæssig intelligens.

Bettina har også en baggrund som journalist og har haft den enestående mulighed at rejse rundt i verden og stille livets store spørgsmål til verdens førende videnskabsmænd, lærere og pionerer inden for personlig udvikling og bevidsthedsudvikling. Møder, der alle har været med til at forme hendes egen udviklingsvej og sat dybe ”imprint” i hendes forståelse af menneskesindets begrænsninger, muligheder og udvikling. Nogle af disse møder og interviews er at finde i hendes bog ”Mærk Livet”, der er udkommet på engelsk med titlen ”The art of living your life with love - embrace the virtue of presence”.
 

Forfatter

Hun er forfatter til bogen ”Mærk Livet”, der er udkommet på engelsk med titlen ”The art of living your life with love - embrace the virtue of presence”

 Kontakt

E-mail: info@fortunakurser.dk eller ring tlf. 20 32 32 69 eller 70 70 79 18.