tlf70 70 79 18

facebook linkedin

 

Professionel coachuddannelse med certificering

Tag en intensiv coachuddannelse over 3 moduler a 2 dage

Coachuddannelse med certificering

Denne coachuddannelse giver dig viden og masser af praktisk træning i at anvende coaching som en unik kommunikationsform. Du lærer at coache dine samtalepartnere til selvindsigt, til at udvikle deres potentialer og handle mod deres mål.

Du får en unik og intensiv coachuddannelse, som bygger på et psykologisk fundament om mennesketyper, kraftfuld kommunikation og personligt lederskab - integreret med elementer fra både den kognitive og narrative teori.

Fortunas coachuddannelse er en intensiv uddannelse med et optimalt læringsmiljø. Vi uddanner professionelle coaches, der kan udføre situationsbestemt og udviklingsorienteret coaching, og vi underviser i relation til din virkelighed og hverdag. Det betyder, at du får integreret det lærte, så coaching bliver naturligt for dig at bruge i din hverdag.

Hos Fortuna kurser afslutter du coachuddannelsen med en mundtlig og skriftlig eksamen, hvor du bliver endelig certificeret som coach.

Formål og udbytte

Formålet med Fortunas coachuddannelse er at give dig den nødvendige viden og kompetencerne til, at du kan fungere professionelt som coach i din hverdag. Du bliver præsenteret for den nyeste teori inden for områderne coaching, motivation, trivsel og arbejdsglæde, og du får masser af praktisk erfaring i at coache og facilitere forandringsprocesser.

Du lærer at coache forskellige persontyper og træner teknikkerne til at skabe motivation, commitment og handlekraft hos den, du coacher.

Du får en komplet gennemgang af Fortunas coachingmodel, som er bygget op efter ICF's internationale standarder, og du træner alle trinene i coaching modellen. Du modtager professionel og grundig feedback og supervision på dine coachkompetencer, så du helt konkret oplever, hvordan du gør fremskridt.

På uddannelsen får du vores eget udførlige kursusmateriale til brug både under og efter coachuddannelsen.

Hvem deltager på coachuddannelsen?

Coachuddannelsen er for dig, der ønsker at mestre en kraftfuld kommunikationsform, der hjælper medarbejderen, kunden eller kollegaen til at sætte realistiske mål, kortlægge forhindringer, skabe vedvarende motivation og til at realisere målene med succes. Du har typisk en bred kontaktflade til andre – du kan fungere som leder, projektleder, konsulent, rådgiver, underviser, behandler, selvstændig m.m.

Din virksomheds udbytte

En medarbejder eller en leder, som er uddannet coach, vil besidde kompetencerne til føre effektive coachende samtaler med både medarbejdere, borgere og kunder. Samtaler der støtter den, de coacher, i at blive mere selvledende, forandringsparat og motiveret. Dette resulterer i medarbejdere/kunder/borgere, der kan forbedre deres præstationer og anvende deres færdigheder og resurser optimalt. Brug af coaching vil også virke forebyggende på stress og konflikter, forbedre samarbejdet og trivslen og resultere i færre sygedage.

Underviseren på coachuddannelsen

Underviser på Fortunas coachuddannelsePia Hardy er erhvervscoach og kommunikationsrådgiver med speciale i at coache og facilitere forandringsprocesser.
Hun har siden 2005 uddannet og certificeret utallige medarbejdere og ledere på Fortunas erhvervscoach-, konfliktcoach- og stresscoach-uddannelser.
I sin coaching praksis arbejder hun både med coaching af ledere, medarbejdere og teams, som ønsker at mestre udfordringer inden for karriereudvikling, stress- og konflikthåndtering.
Du kan læse mere om vores karrierecoaching og stresscoaching forløb her.

Pia er certificeret coach, konfliktløser og mediator og en meget efterspurgt underviser. Deltagerne vurderer hende som både topengageret og inspirerende med fokus på den enkelte deltager og dennes styrker og udfordringer. Læs mere om Pia Hardy.

Form og varighed

På coaching modulerne veksles der mellem teoretiske oplæg, diskussion og masser af træning i at bruge teknikkerne i praksis, samt supervision. Din træning kan med fordel tage udgangspunkt i cases fra din egen hverdag.

Uddannelsen løber over 3 moduler a 2 dage og afslutter med en skriftlig og mundtlig eksamen. Imellem modulerne træner du den coachende samtale.

På vores coachuddannelse er holdene små – maksimalt 8 deltagere, så der er masser af tid til selvrefleksion, dialog og en grundig feedback til den enkelte deltager.


Indholdet på coachuddannelsens moduler

Coach uddannelse på 3 moduler

Modul 1: Grundlæggende coaching og dig som professionel coach

På dette modul får du et indgående kendskab til, hvad coaching er. Du træner coaching i praksis, og du vil også selv opleve at blive coachet. Når du går hjem fra dette modul, har du lært de grundlæggende coachfærdigheder og den effektive Fortuna coachingmodel, som sikrer at du kan gennemføre professionelle coachende samtaler. Du arbejder også med dine egne styrker og fokusområder som coach.

På modul 1 lærer du om:

 • Hvad coaching er, og hvordan og hvornår det kan bruges?
 • Fortunas 6 trins coachingmodel
 • At lytte effektivt og stille kraftfulde spørgsmål
 • Afklaring af fokuspersonens aktuelle situation
 • Opstilling af mål og afklaring af fokuspersonens værdier
 • Skabe bevidsthed om uhensigtsmæssige vaner og mønstre
 • Afklaring og styrkelse af motivation
 • At bryde mønster og udforske nye handlemuligheder
 • Opstille realistiske handlingsplaner
 • Din rolle og egenskaber som coach
 • Mestring af den tillidsfulde coachingrelation
 • Masser af praktisk træning i små grupper.

Modul 2: Videregående coaching - bryd igennem og skab forandring

På modul 2 udbygger og styrker du din viden om de vigtigste temaer i et coachingforløb. Du får flere værktøjer til at afklare fokuspersonens udfordringer og ønskede mål. Du arbejder med at bevidsthedsgøre forhindringer og hæmmende overbevisninger og skabe nye støttende tanke og adfærdsmønstre hos fokuspersonen. Desuden arbejder du med at skabe din egen optimale tilstand som coach.

På modul 2 lærer du om:

 • Flere effektive værktøjer til at afklare mål
 • Bevidsthed og prioritering af værdier og behov
 • Undskyldninger og modstand mod forandringer
 • Metoder til at bryde hæmmende overbevisninger og vaner
 • Opfølgning på coachingsessioner og evaluering af et coaching-forløb
 • Skab din egen optimale tilstand som coach
 • ICF’s kernekompetencer og etiske regler om forsvarlig coaching
 • Masser af træning i at coache med feedback og supervision.
    

Modul 3: Skab resultater og bliv certificeret coach

Målet med dette afsluttende modul er at forfine din coaching med effektfulde værktøjer, der gør, at du som coach bliver i stand til at skabe værdifulde forandringer hos dig selv og dine fokuspersoner. Du får indsigt i teamcoaching, og hvordan du coacher forskellige persontyper. Fokus er også på dig, dine coach-ambitioner og dit fremtidige virke som coach. Modulet afsluttes med den mundtlige og skriftlige eksamen og din certificering.

På modul 3 lærer du om:

 • Coaching af forskellige personlighedstyper
 • Narrative og kognitive værktøjer til forfinelse af din coaching
 • Analyse af cases med fokus på stress og konflikt
 • Coaching af teams
 • Design af din egen unikke coachingstil
 • Din egen fremtidige handlingsplan som coach
 • Træning i coaching - med supervision
 • Den skriftlige og mundtlige eksamen og certificering.
    

Referencer

Pia Hardy har haft deltagere på uddannelsen fra bl.a. Bankdata, Erhvervsakademi Sjælland, Unicef, Danske Bank, McKinsey & Co, KMD, BUPL Storkøbenhavn, SEB Pension, Metronome Productions, DSB Fremføring Aalborg, Trafikselskabet Movia, Rødovre Kommune, Ministeriet for Børn og Undervisning, Novo Nordisk, TDC/Yousee, J. H. Olsen, Byskolens SFO, KMD, MAN Diesel, Moët Hennessy, Regionshospitalet Randers, Merrild Coffee Systems A/S, Københavns Borgerservice, Jobcenter Ringsted, Albertslund kommune, Jobcenter Roskilde, Marienhoffskolen, DONG Energy.

Andre relaterede coachuddannelser og kurser

> Coaching kursus - alt om grundlæggende coaching

> Lederen som coach - lær alt om den coachende ledelsesstil

> Narrativ coaching - nye perspektiver på coaching

> Stresscoach uddannelse - bliv certificeret stresscoach

> Stresscoaching for coaches - bliv certificeret stresscoach

> Konfliktmægler og konfliktcoach uddannelsen

> Se en oversigt over relaterede kurser

 

> Gå til top

 

Kursusinfo

Datoer
Datoer 2021
Modul 1: 28.-29. jan
Modul 2: 4.-5. mar.
Modul 3: 12.-13. apr.

Modul 1: 30.-31. aug. 
Modul 2: 30. sep.-1. okt.
Modul 3: 4.-5. nov

Varighed 3 moduler a 2 dage = 6 dage, kl. 9-16.

Pris pr. deltager

18.800 kr. plus moms
Kursusleder Pia Hardy
Sted Ascot Hotel
Studiestræde 61
1554 København V
Kontakt os Kontaktformular
Tlf. 20 32 32 69
eller 70 70 79 18

info@fortunakurser.dk

Coachuddannelse
 1. Dato:(*)
  Dato er obligatorisk
 2. Navn:(*)
  Navn er obligatorisk
 3. Firma:
  Firma er obligatorisk
 4. Stilling:
  Stilling er obligatorisk
 5. Adresse:(*)
  Adresse er obligatorisk
 6. Postnr. og by:(*)
  Postnummer og by er obligatorisk
 7. Telefon:
  Telefon kun med tal er obligatorisk
 8. Email:(*)
  Gyldig emailadresse er obligatorisk
 9. EAN-nr.:
  Invalid Input
  (hvis du er offentligt ansat)
 10. Jeg ønsker at modtage nyhedsmails
  Invalid Input
 11. Kommentarer eller spørgsmål
  Invalid Input

Denne uddannelse kan afholdes som lukket firmakursus for jer efter aftale. Kursusindholdet kan skræddersys efter jeres ønsker med cases fra jeres egen hverdag. Sted, varighed, antal deltagere og pris aftales individuelt.

Diplom for fremragende kundekontakt: Læs om testen fra Finduddannelse.dk

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn
Del på Google+

 

Udtalelser

Henriette Weberg, Ledende sundhedsplejerske, Greve kommune
"Coachuddannelsen hos Fortuna Kurser har været vældig udbytterig. Strukturen har været fin - godt mix af teori og praktiske øvelser - det lille kursushold gør at der bliver god plads til refleksion og god tid til at hver enkel deltager kan øve sig. Pia Hardy er en vældig god underviser - tilpas struktureret, anerkendende og skaber et godt læringsmiljø. Pias store erfaring gør at undervisningen suppleres med praktiske eksempler".

Karina Lorentzen, Lægemiddelkonsulent, GSK
"Jeg har fået utroligt stort udbytte af min uddannelse som coach. Jeg har fået et boost af min egne personlige udvikling samt coach færdigheder og værktøjer så jeg trygt kan gå ud og coache i min virksomhed".

Marianne Melby, Fuldmægtig, SEB pension
"Jeg er blevet bevidst om vejen til at afklare udfordringer og lægge en plan for fremtiden som har skabt stor glæde hos mine fokuspersoner. Det har været overvældende at mærke hvor effektfuldt det har været at arbejde systematisk med de værktøjer Fortuna har givet mig Tak for det".

Najaraaq Møller, Projektleder, Unicef
"Underviser Pia Hardy er en givende og lærerig oplevelse, og man føler at der ligger mange års erfaring hos hende, som gør, at hun nemt og forståeligt giver læring til os. Hun er en super god og professionel underviser, og uddannelsen var både intens og indholdsrig."

Lisa Irena Blinkenberg,
Politisk Seniorrådgiver,
Amnesty International

"Pia Hardy er en super dygtig underviser og leverer høj faglighed. Hun er rigtig god til at give konstruktiv feedback. Jeg kan kun varmt anbefale hendes kurser."

Tina Drejer, Psykiatrirådgiver, Slagelse Kommune
"Skøn og levende underviser som fanger en ind. Stor erferingsmasse at øse af, og vekslen mellem teori og praksis, som holder en fast."

Anders Lonnebjerg, Afdelingsleder, Bankdata
"En professionel og veltilrettelagt uddannelse. En god balance mellem teori og praksis. Et godt uddannelsesmateriale, der er godt til løbende at bruge som opslagsværk. Pia Hardy er en dygtig og omhyggelig underviser med meget stor erfaring, som hun naturligt lader indgå i undervisningen. Mit udbytte af undervisningen er meget stort - både til brug for egen udvikling og selvforståelse - og også i høj grad til brug i min kontakt med medarbejdere og kolleger. Jeg har tilegnet mig en masse ny og brugbar viden og værktøjer."

Tina Krøll, Projektleder, KMD
"En uddannelse med højt fagligt niveau og underviser Pia Hardy er kompetent på et højt niveau - meget engageret og involveret i den enkelte kursist".

Bo Halle, Fælles tillidsrepræsentant og Lokomotivfører DSB
"Spændende undervisning. Jeg føler mig godt klædt på. Meget spændende kursus som virkelig udvikler og sætter tanker i gang. Føler mig som en bedre udgave af mig selv".

Gitte Junker Andersen, Erhvervskonsulent, Rødovre kommune
"Super spændende og meget inspirerende!"

Kasper Grandt, skolelærer, Marienhoffskolen
"Det har været en fornøjelse at tage coach-uddannelsen ved Fortuna. Hele uddannelsen var yderst professionel, med en glimrende vekslen mellem teori og praksis. Man lærer utrolig meget relevant i løbet af uddannelsen, og jeg føler mig godt klædt på til selv at skulle ud og coache".

Marikka Bentzen, leder, Amnesty International

Virkelig god og inkluderende undervisning med mange gode øvelser. Niveauet er for alle, og der tages udgangspunkt i det niveau holdet har. Pia er god til at danne en relation til alle, så de føler sig trygge.

Morten Jacobsen, Elev coach, Campus Vejle - HHX
Pia har mine varmeste anbefalinger. Hun er rigtig dygtig til at formidle, træne og udfordre kursisterne og er god til at skubbe en i nye retninger. Stor kursistinddragelse og gode øvelser og eksempler. Intenst og spændende. En rejse ind i sig selv og andre.

Thomas Pedersen, Nomeco A/S, HR-partner
Et spændende og lærerigt forløb. Blev undervist i mange relevante emner, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde. Kan anbefale det til andre.

Torben Thomsen, projektleder, Kultur og Beskæftigelsescentret Den Hvide Hest
"Jeg er glad for at jeg valgte coachuddannelsen hos Fortuna. Udover at forløbet var præget at professionalisme og en rød tråd igennem de 3 moduler, så oplevede jeg også varme og glæde hos underviserne. Uddannelsen har givet mig et rigtigt godt afsæt i mit kommende virke som coach."

Nitta Lyberth-Mørch, lærer og elevcoach, GUX Nuuk - Grønland
Det har været nogle super intensive og gode kursusdage. Underviseren er meget tydelig og fortåelig og kommer med nogle gode og klare eksempler. Kan varmt anbefale denne uddannelse.

Arnaud Quéré, Teamleder, Jobcenter Lyngby-Taarbæk Kommune
”Fortunas coach uddannelse har både været et intensivt og et effektivt forløb. Jeg har fået konkret og brugbar viden om coaching. Interne og eksterne foredragsholdere har givet en god balance mellem teori og praksis og har bidraget til en meget professionel og resultatorienteret uddannelse."

Beritt Olesen, Assistent, Forsvarets Hovedværksteder
Rigtig god uddannelse. Jeg fik rigtig meget ud af det - både fagligt og personligt.

Allan Raniszewski, Gruppeleder, Xylem Water Solutions
"Fantastisk forløb. Pia Hardy er en god formidler og underviser. Gode kursusmaterialer og værktøjer."

Mette Morville, lærer og elevcoach, GUX Nuuk - Grønland
Det har været en supergod uddannelse, fordi der har været en tilpas mængde af teori og cases, så jeg er blevet klogere og ikke 'overloaded' med viden. Det var rart, at der ikke var rollespil, men at vi som deltagere coachede på vores 'rigtige' problematikker i livet og herigennem blev klogere på os selv og på coaching generelt.

Torben Olsen, Leder, Lyshøj opholdssted
En uddannelse der giver mulighed for at komme i gang som coach med det samme.

Rebekka Dam, Selvstændig konsulent, Develop U Outdoor
God uddannelse med masser af praktisk træning og indføring i brugbare konkrete værktøjer og modeller til coaching.

 

> Læs alle udtalelser