tlf70 70 79 18

facebook linkedin

Dit personlige lederskab – styrk dine ledelseskompetencer

Kursus i personligt lederskab: Opnå øget trivsel og nærvær

Kunne du tænke dig at opleve mere ro og mindre usikkerhed i din dagligdag som leder? Oplever du indimellem, at du ikke kan skabe den bedste løsning, men må gå på kompromis? Kunne du tænke dig at kigge indad og blive klogere på, hvordan vi mennesker er skruet sammen?

På dette kursus i dit personlige lederskab sætter vi spot på, at træffe de rigtige beslutninger, at have energi og overskud i arbejdet samt at kunne skelne mellem, hvornår vi lader os styre af følelser, og hvornår vi lader os styre af tanker og fornuft.

Når vi forstår, hvad der sker indeni os og imellem os, så kan vi bruge det til at blive mere rolige og mere sikre på de ledelsesmæssige beslutninger, der er nødvendige at kunne træffe – uanset hvilket dilemma vi står i.

Ofte er de indre barrierer større end de ydre barrierer, men vi kommer nemt til at opleve og tolke vores omverden på en måde, så vi konkluderer, at det er her barrierene findes.

Hemmeligheden ligger i at kende sig selv, sine egne værdier og motivationer, samt sit eget indre præstationssystem. Når du kender disse psykologiske mekanismer hos dig selv, så har du adgangen til at lede dig selv og forstå dine medarbejdere på et dybere plan. Du får dermed muligheden for at skabe bedre relationer, mere fokus på opgaven og dermed bedre resultater.
 

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til alle med interesse i personlig udvikling og ledelsespsykologi. Det er et kursus, hvor teori og praksis hænger sammen, og hvor vægten er lagt på konkrete værktøjer. Deltagerne er hovedsaligt ledere med direkte personaleansvar, projektledere, teamledere og HR konsulenter med en særlig interesse for ledelse. Hvis du går med overvejelser om, at ledelse er noget for dig, så kan du også have glæde af at deltage.
 

Hvad er dit udbytte?

Med afsæt i psykologiske teorier og metoder fra især den positive psykologi, går vi på opdagelse i den psykologiske værktøjskasse. Du får nye værktøjer med hjem, som er nemme at omsætte i din dagligdag, fordi du har trænet dem på kurset.

Du får konkrete og relevante redskaber til at balancere dine krav til dig selv med din energi og dine kræfter. Helt konkret vil du opleve at kunne dirigere dig selv til en mere hensigtsmæssig adfærd, hvor du navigerer mere sikkert mellem tanker og følelser. Det vil give dig mere ro i dagligdagen, du vil bruge mindre energi på at være i tvivl, undgå konflikter og du vil blive mere tilfreds med din egen performance.

Alt dette vil du kunne bruge i relationen til dine medarbejdere for derigennem at skabe et solidt fundament til bedre relationer og større arbejdsglæde.

Som en leder sagde til mig:
”Da jeg først fandt ud af, hvordan mine følelser kunne blive styrende for mine valg, så blev jeg en bedre leder - simpelthen fordi jeg nu er bevidst om, hvornår jeg leder ud fra hjertet, og hvornår jeg leder ud fra hjernen, og hvordan jeg kombinerer de to tilgange.”
 

Kursets form og indhold

Vi tager udgangspunkt i dine egne aktuelle ledelsesmæssige dilemmaer og kigger på de psykologiske mekanismer, der gemmer sig bag et hvilket som helst dilemma. Derved bliver kurset praksisnært og vedkommende. Kurset veksler mellem praksis og teori, og der vil være konkrete øvelser i små grupper med 2-4 deltagere samt erfaringsudveksling og refleksion i plenum.

Du arbejder med følgende emner:

  • Præstations- og motivationsmodeller
  • Hvad der sker i hjernen, når vi præsterer og når vi restituerer – og hvordan vi kan bruge denne viden til at regulere os selv, så vi præsterer bedst muligt.
  • Sammenhængene mellem følelser, tanker og adfærd – og hvordan vi bruger denne viden til at træffe beslutninger.
  • Træning i den coachende ledelsesstil og styrket dialog med dine medarbejdere.
  • Balance mellem dine egne værdier og virksomhedens værdier.
  • Styrker og styrkebaseret ledelse.
  • Psykisk robusthed og robusthed i grupper.
  • Strategier for hvordan du mestrer dilemmaer.
      

Udbytte for din virksomhed

Som virksomhed får du ledere med et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvordan personlige og psykologiske faktorer påvirker relationer, præstation og trivsel. Dette kan bruges til at danne afsæt for at lederne støtter og coacher hinanden og, dermed fremstår stærkere og mere robust som gruppe. Dette bidrager til en mere robust organisation og en større social kapital – altså en mere sammentømret organisation – som bedre kan modstå pres og uforudsete begivenheder.
 

Din underviser

Karen Marie Fiirgaard: underviser i dit personlige lederskabKaren Marie Fiirgaard er autoriseret psykolog med speciale i erhvervspsykologi. Hun har 25 års erfaring i at udvikle organisationer og ledere, undervise og drive udviklingsprocesser og projekter. Hun er beskikket censor på Master Uddannelsen i Positiv Psykologi og bliver ofte brugt som underviser på Folkeuniversitetet. Deltagerne vurderer Karen Fiirgaard som en topengageret og inspirerende underviser med fokus på den enkelte kursist og dennes styrker og udfordringer. Karen lægger vægt på at undervisningen er praksisnær med relevant teori og metode, som gør det muligt for den enkelte deltager at omsætte mål og ønsker til konkret adfærd og handling i hverdagen.
> Læs mere om Karen Marie Fiirgaard

Referencer

Karen Fiirgaard har bl.a. arbejdet sammen med Kommunernes Landsforening, DJØF, BUPL, HK, FOA, Aarhus Kommune, Randers Kommune, Esbjerg Kommune, Odense Kommune, Geodatastyrelsen, Kolding Kommune, Ligestillingsministeriet, Göteborg Kommune, Time Kommune, Nordisk Råd, Business Europe (EU organisation) Red Barnet, Region Midt, Region Nord, Region Syd, Danish Crown, Schulstad, Flyvevåbnet, Trekant Brand.
 

 Her finder du andre relevante kurser

 

Firmakursus eller workshop

Dette kursus kan også afholdes som firmakursus hos jer. Vi skræddersyr kurset efter jeres ønsker og behov, bl.a. med cases fra jeres egen hverdag. Det kan anbefales som en del af et ledelsesudviklingsforløb og/eller som et led i en trivselsproces.
Kurset kan også tilbydes som workshop til en temadag.
Varighed og holdstørrelse aftales individuelt.
Pris pr. kursusdag: Efter aftale.
Ring 70 70 19 18, eller skriv til info@fortunakurser.dk

Kursusleder: Karen Marie Fiirgaard
Kontakt os: Kontaktformular
Tlf. 20 32 32 69
eller
70 70 79 18
info@fortunakurser.dk

 

Diplom for fremragende kundekontakt: Læs om testen fra Finduddannelse.dk

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn
Del på Google+