Whocopied.me protects this content

Afbestillingsfrister, aflysnings- og betalingsregler

Herunder finder du afbestillings-, aflysnings- og betalingsregler for de enkelte kursustyper.
 

Afbestillingsregler for åbne kurser

Du kan altid annullere din bestilling af en kursusplads hos Fortuna kurser, hvis det sker senest 4 uger inden første kursusdag. Afbestillingen skal ske pr. mail til info@fortunakurser.dk. Af hensyn til vores planlægning og administration er købet herefter bindende.

Såfremt der er tale om afbestilling af kurser/uddannelser på to eller flere kursusdage, vil annulleringsfristerne blive beregnet ud fra kursets/uddannelsens første kursusdag.

Har du tilmeldt dig et åbent kursus og bliver forhindret efter afbestillingsfristens udløb, fx ved sygdom, anbefaler vi dig at kontakte os på mail eller telefon. Du kan efter aftale med Fortuna Kurser overdrage din kursusplads til en anden uden yderligere omkostninger, eller du kan selv deltage for halv pris ved et senere kursus (således at du samlet set har betalt for 1,5 plads). Der er desværre ikke mulighed for tilbagebetaling af beløbet. Ved udeblivelse fra kurset opkræves det fulde kursusbeløb. 

Hvis du kommer til at bestille et kursus eller en kursusplads ved en fejl, og der er mindre end 4 uger til første kursusdag, kan du frit annullere bestillingen, hvis det sker senest 24 timer efter at bestillingen er gennemført.
   

Regler for aflysning og ændringer af åbne kurser

Fortuna Kurser forbeholder sig ret til at aflyse kurset ved mindre end 4 tilmeldte og forbeholder sig ret til at flytte kursusstedet inden for samme by (Storkøbenhavn) indtil 2 dage før kursusstart.

Fortuna Kurser kan i tilfælde af force majeure (herunder sygdom) annullere et kursus frem til selve kursusdatoen. Fortuna Kurser er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i den forbindelse. Hvis underviseren sygemeldes, vil Fortuna Kurser forsøge at finde en anden kvalificeret underviser. Såfremt det ikke er muligt, vil kurset blive aflyst.
 

Refusionsregler for åbne kurser

I tilfælde af aflysning vil Fortuna Kurser refundere det indbetalte kursusbeløb inden for 8 hverdage. Fortuna Kurser er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i forbindelse med en aflysning. Dette gælder også udgifter til eventuelle hotelovernatning og andre eksterne udgifter.
  

Betalingsregler for åbne kurser

Alle priser på hjemmesiden er ekskl. moms. Fakturering af kursusgebyr sker cirka 4 uger inden kursusstart. Betaling skal ske inden kursusstart. Overskrides betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr. ekskl. moms + 2 % af betalingsbeløbet pr. overskredet måned.
  

Ansvar og forsikring

Fortuna Kurser er ikke ansvarlige for tab eller tyveri af effekter tilhørende kursister på vores kurser og uddannelser. Det er desuden kursisternes ansvar at forsikre sig mod eventuelle skader på faciliteternes ejendom og personskader.

 

Afbestillings-, aflysnings- og betalingsregler for særligt tilpassede kurser

Kunden kan skriftligt annullere et skræddersyet kursus (internt kursus) med 8 ugers varsel uden beregning. Annulleres kurset senere end 8 uger før og frem til 6 uger før kursusdatoen, vil 50 % af beløbet blive faktureret kunden. Ved aflysning senere end 6 uger før kursusdatoen vil det fulde beløb blive faktureret. Såfremt der er tale om et kursusforløb med to eller flere kursusdage, vil annulleringsfristerne blive beregnet ud fra kursusforløbets første kursusdag. Beløbet, der vil danne grundlag for faktureringen, er udelukkende omkostninger, der er aftalt skriftligt med kunden.

Såfremt kunden ønsker at ændre en dato for afholdelse af et særligt tilpasset kursus, skal dette ske senest 8 uger før den aftalte kursusdato. Afholdelse af nyt kursus skal finde sted inden for 12 uger efter det oprindelig aftalte kursus.  I modsat fald vil det blive betragtet som en annullering, og hele kursusbeløbet vil blive faktureret. Fortuna Kurser kan dog i forbindelse med ferieperioder eller travlhed blive nødsaget til at overskride denne tidsfrist.

Fortuna Kurser kan i tilfælde af force majeure (herunder sygdom) annullere et firmakursus frem til selve kursusdatoen. Fortuna Kurser er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kunden i den forbindelse. Såfremt en underviser er syg eller på anden måde bliver forhindret kan Fortuna Kurser indsætte en vikar med lignende kompetencer.
  

Betalingsbetingelser for særligt tilpassede kurser 

Fakturering af et internt kursus sker 14 dage inden kursusstart. Betalingsfristen er 10 dage fra fakturadato. Overskrides betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr. eks. moms + 2 % af betalingsbeløbet pr. overskredet måned.
  

Regler for afbestilling og ændring af individuelle sessioner

Kunden kan kun annullere en individuel session uden beregning, hvis det sker med minimum 4 ugers varsel. Annulleres sessionen senere end 4 uger før og frem til 2 uger før den aftalte dato, vil 50 % af beløbet blive faktureret kunden. Ved aflysning senere end 2 uger før forløbets start vil det fulde beløb blive faktureret.

En aftalt dato for en session kan som udgangspunkt ikke udsættes. Dog kan én session udsættes én gang, hvis der er mere end 10 hverdage til datoen for sessionen. Såfremt kunden ønsker at ændre en dato for en session, skal dette meddeles ved en telefonisk henvendelse til Fortuna Kurser på telefon 20 32 32 69 eller mail: info@fortunakurser.dk

Aflysning af individuelle sessioner

Fortuna Kurser kan i tilfælde af force majeure (herunder sygdom) annullere en individuel session frem til selve sessionsdatoen. Fortuna Kurser er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kunden i den forbindelse.
 

Betalingsbetingelser for individuelle sessioner

Fakturering af et individuelt forløb sker 14 dage inden første session, hvor hele beløbet vil blive faktureret. Betalingsfristen er 10 dage fra fakturadato. Overskrides betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr. eks. moms + 2 % af betalingsbeløbet pr. overskredet måned.

Kontakt

Fortuna Kurser & Coaching
Fortunfortvej 12 A
2800 Kongens Lyngby
CVR: 16 10 41 40

Tlf.: 20 32 32 69
Mail: info@fortunakurser.dk

Tilmeld Nyhedsbrev


Copyright © 2022 Fortuna Kurser