tlf70 70 79 18

facebook linkedin

 

Jørgen Juul Jensen - kommunikationsrådgiver og erhvervscoach

Jørgen Juul Jensen er underviser på Fortunas uddannelser Narrativ coaching og Facilitering af gruppesamtaler. Han er en erfaren og dedikeret underviser, rådgiver og coach, der mestrer kunsten at udforske fortællinger og skabe samtaler, der beriger og bevæger mennesker i alle positioner og livssituationer.

Jørgen skræddersyr forløb for enkeltpersoner og grupper; undervisnings-, kursus-, trænings- og certificeringsforløb for personer, som gerne vil styrke og træne deres færdigheder som coach eller som gruppeleder.
Jørgen har i mange år fungeret som underviser inden for kommunikation, kultur og personlig udvikling, dels i egen virksomhed samt som ekstern og intern konsulent i en række organisationer, som f.eks. Fortuna, Arbejdsmiljø København, Mandecentret og FriSe. Hans specialer er coaching, procesfacilitering, undervisning af ledere og medarbejdere, par-, team- og gruppesamtaler.
 

Erhvervscoaching

Jørgen har gennemført utallige erhverscoachingsforløb i virksomheder, hvor han desuden skaber gruppeprocesser for ledere, medarbejdere og teams med udfordringer og behov bl.a. inden for områderne: samarbejde, arbejdsmiljø, kommunikation og relationer, ledelse, sundhed, stresshåndtering og trivselsskabelse, samt job og karriereudvikling.     
 

Speciale indenfor områderne

Jørgens specialer ligger inden for områderne narrative samtale- og dialogformer; herunder coaching og personlig udvikling, relationsbaseret kommunikation og ledelse, undervisning af ledere og medarbejdere, gruppesamtaler og parsamtaler.
 

Udtalelser fra deltagerne

Deltagerne vurderer Jørgen Juul Jensens kurser som engagerende og inspirerende. De værdsætter at de får koblet et teoretisk udsyn med træning i nye samtalemetoder, som kan forankres og mestres i den kontekst som de arbejdsmæssigt befinder sig i. Læs et udpluk af udtalelser om Jørgens kurser.
  

Uddannelse og baggrund

Jørgen er oprindeligt uddannet i samfunds- og kultursociologi, og har suppleret med en kommunikationsuddannelse. Senere i livet er Jørgen uddannet og certificeret i livs- og erhvervscoaching, stresscoaching og parcoaching, samt en længerevarende uddannelse i Narrativ Coaching fra DISPUK. Hans kompetencer og kapacitet er bygget op som følge af mangeartede kurser og uddannelser, der spænder bredt. Han har desuden en lang undervisningserfaring og konsulentpraksis inden for vidt forskellige områder. Jørgen har desuden gennem mange år selv arbejdet intensivt med egen personlig og faglige udvikling og deltager i to erfaringsbaserede netværks- og supervisionsgrupper.
  

Forfatter

Han er forfatter til: artikler som f.eks.:  "Mænds fortællinger om skilsmisse – et narrativt perspektiv på gruppeforløb med mænd”. Fokus på familien, nr. 1. 2013. Oslo Universitetsforlag. Og bøger som: ”Det grønne spring”. Mellemfolkeligt Samvirke. 1997.
 

Jørgen Juul Jensen: Underviser, facilitator og erhvervscoach