tlf70 70 79 18

facebook linkedin

 

Karen Marie Fiirgaard - Specialist i ledelses- og organisationsudvkling

Ledelsesrådgiver, underviser og executive coach

 

Karen Marie Fiirgaard er uddannet psykolog og har specialiseret sig i erhvervspsykologi gennem 25 år. Hun er særligt optaget at hvordan vi motiverer ledere og medarbejdere til at skabe positive forandringer som gavner kunder, borgere og brugere. 

Karen Marie tager afsæt i en række forskellige psykologiske tilgange og kombinerer gerne metodikker og værktøjer, fordi fokus altid er på hvordan vi lykkes bedst muligt om opgaven, sammen

Det gælder både i rollen som konsulent i organisationer og i rollen som rådgiver, coach eller supervisor.

Karen Marie har været ansat i konsulentfirmaer med fokus på arbejdsmiljø og organisationsudvikling, samt i HR afdelinger som udviklingskonsulent og specialkonsulent i to af landets største kommuner.
 

Personlig coaching af ledere, teams og medarbejdere

Karen Marie har egen praksis som selvstændig autoriseret psykolog og coach. Her er fokus på både organisations- og ledelsesudvikling og executive coaching i samarbejde med både kommuner, regioner, statsdrevne og private virksomheder i bestræbelserne på at skabe god ledelse, tilfredse medarbejdere og glade kunder eller glade borgere.
Læs mere om ledercoaching og karriereoaching hos Fortuna.

 Karen Marie Fiirgaard

Speciale indenfor ledelses- og organisationsudvkling

Karen Marie har specialiseret sig i at arbejde med hele værdikæden, altså fra strategi til praksis og ud til medarbejderen i yderste led. Der betyder at Karen marie arbejder med sammenhængene mellem organisationsniveauet, ledelsesniveauet, gruppen/teamet og den enkelte medarbejder. Opbygning af robuste organisationer og robuste arbejdsfællesskaber er et af Karen Maries specialer, i lighed med det personlige lederskab, stress, mobning, samarbejde og kulturforandringer samt organisationsændringer.

Referencer

Karen Marie Fiirgaard har bl.a. arbejdet sammen med Kommunernes Landsforening, DJØF, BUPL, HK, FOA, Aarhus Kommune, Randers Kommune, Esbjerg Kommune, Odense Kommune, Geodatastyrelsen, Kolding Kommune, Ligestillingsministeriet, Göteborg Kommune, Time Kommune, Nordisk Råd, Business Europe (EU organisation) Red Barnet, Region Midt, Region Nord, Region Syd, Danish Crown, Schulstad, Flyvevåbnet, Trekant Brand.
 

Uddannelse og baggrund

Karen Marie Fiirgaard er uddannet Cand. psych. med speciale i arbejds- og organisations -psykologi. Hun er autoriseret psykolog og efteruddannet indenfor proceskonsultation, procesledelse, systemisk teori og metode, positiv psykologi, ledelse og organisationsudvikling, erhvervspædagogik og læring i organisationer, psykisk arbejdsmiljø og meget mere. Karen Marie er tilknyttet Master Uddannelsen i positiv psykologi på aarhus universitet, hvor hun er beskikket censor.
  

Forfatter

Karen Marie Fiirgaard er medforfatter til bogen ”Læring i praktikken”, udgivet af undervisningsministeriet i 1997 og
hun sidder i fagpanelet for stress down app’en.

Kontakt

E-mail: info@fortunakurser.dk eller ring tlf. 20 32 32 69 eller 70 70 79 18.