Whocopied.me protects this content

Konfliktcoach og konfliktmægler uddannelse

Bliv certificeret konfliktcoach og mægler - 3 moduler a 2 dage

Vil du gerne lære, hvad der skal til for at løse konflikter i din hverdag? Ønsker du at støtte andre i at håndtere og forebygge konflikter, inden de vokser sig for store og skader både trivslen og samarbejdet? Vil du være fortrolig med de teknikker og metoder som succesrige konfliktløsere bruger? Så er du det rette sted.
 
Med denne intensive konfliktcoach og konfliktmægler uddannelse får du både den nødvendige indsigt og praktiske træning i, hvordan du tackler konflikter, så gode og holdbare løsninger findes, og relationen mellem alle involverede parter styrkes.

På uddannelsen arbejder du bl.a. med, hvordan du konkret kan støtte parterne i en konflikt med at afdække lagene i deres uoverensstemmelser. Du træner også din evne til at være i konfliktfeltet som upartisk hjælper, der kan støtte parterne i at forhandle sig frem til realistiske og holdbare aftaler.

Uddannelsen består af tre moduler af to dages varighed - en intensiv uddannelse på i alt seks dage med masser af træning mellem modulerne.

De tre moduler på konfliktcoach og mægler uddannelsen

konfliktcoaching modul 1 2 3

 

Formålet og dit udbytte

Formålet med denne uddannelse er at give dig den nødvendige viden og den praktiske træning, så du efterfølgende kan fungere som professionel konfliktcoach og konfliktmægler.

På uddannelsen får du indsigt i, hvad en konflikt er, hvorfor den opstår, og hvordan den kan eskalere, hvis den ikke håndteres i tide. Du lærer at styre en samtaleproces, der guider de konfliktramte til at få klarhed over konfliktens forskellige aspekter og til at håndtere svære følelser.

Du træner metoder og kommunikative værktøjer, der støtter og motiverer de konfliktramte parter til at åbne op for samtalen om konflikten på en ligeværdig og konstruktiv måde. Og du arbejder med at skabe bevidsthed om konfliktadfærd og få konfliktparterne til at se nye veje og skabe nye muligheder for at håndtere og opløse konflikten.

Du lærer Fortunas konfliktløsningsmodel, og du træner alle trinene i den konfliktcoachende samtale og mæglingsprocessen. Du vil i forløbet få tilbagemeldinger på dig selv som konfliktcoach og konfliktmægler af underviser og kursusdeltagere, så du helt konkret oplever, hvordan du gør fremskridt.

Selvom fokus er på at støtte andre i at håndtere konflikter, vil du også styrke din egen personlige udvikling i forhold til at håndtere de konflikter, som du selv er en del af.
 

Efter uddannelsen kan du:

 • spotte egne og andres konfliktsignaler
 • klarlægge konfliktens kerne og årsager
 • støtte de konfliktramte parter i at få indsigt i egen konfliktadfærd og andel
 • klæde de konfliktramte på til at forebygge og løse konflikter
 • arbejde med svære følelser og konfliktdæmpende sprog
 • mestre den konfliktcoachende samtale
 • facilitere og lede en konfliktmægling mellem flere parter
 • arbejde med at facilitere konfliktmægling i grupper og teams.
   

Udbytte for din virksomhed

En mæglende tilgang til konflikter kan medvirke til at udvikle en konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen, der styrker fællesskabet. En tilgang der fremmer, at dilemmaer og konfliktfyldte samtaler håndteres på en undersøgende og bæredygtig måde. En leder eller en medarbejder, der besidder evnen til at opfange og reagere på konfliktsignaler, og som forstår at håndtere konflikter inden de eskalerer, er en værdifuld resurse for en virksomhed. Ved brug af konfliktcoachende samtaler vil virksomheden opleve konfliktramte medarbejdere blive mere bevidste og handlekraftige i forhold til at kommunikere klart og ligeværdigt i konfliktsituationer.

Konflikter der håndteres rigtigt, bringer oftest de involverede parter tættere sammen og skaber positiv forandring og udvikling hos de implicerede. Løses konflikterne i tide, skaber det tryghed, arbejdsro, positivitet, bedre samarbejde, mere motivation, færre sygedage og større forståelse og rummelighed for forskelligheder - alt i alt et velfungerende psykisk arbejdsmiljø.
 

Hvem deltager?

Denne uddannelse henvender sig til alle som ønsker viden og praktisk træning i professionel konflikthåndtering og -mægling. Du har måske brug for at støtte den ene af parterne i at håndtere en konflikt, eller at fungere som mægler mellem to parter eller mellem grupper og teams. Du kan også selv være part i konflikten og have brug for at få den løst.

Du har typisk en bred kontaktflade og arbejder fx som leder med personaleansvar, projektleder, teamleder, specialist, medarbejder med kunde eller borgerkontakt, intern eller ekstern konsulent, tillidsrepræsentant, HR-personale, coach, underviser m.m.

Er du klar til at tilmelde dig, så klik her

Dato er obligatorisk
Navn er obligatorisk
Firma er obligatorisk
Stilling er obligatorisk
Adresse er obligatorisk
Postnummer og by er obligatorisk
Telefon kun med tal er obligatorisk
Gyldig emailadresse er obligatorisk
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Du skal accepterer vores privatlivspolitik for at kunne sende tilmeldingen.

Din underviser - Pia Hardy

Underviser på konfliktcoach uddannelsenJeg hedder Pia Hardy og er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale inden for konfliktløsning og konfliktmægling. Jeg har stor erfaring i at vejlede og undervise organisationer i at håndtere konflikter.

Jeg er certificeret konfliktløser, mediator og coach og har siden 2004 certificeret og uddannet en lang række medarbejdere og ledere på mine konfliktcoach-, erhvervscoach- og stresscoach uddannelser.

Jeg er en meget erfaren og efterspurgt underviser, og kursisterne vurderer mig som både topengageret, nærværende, inspirerende og med en reel interesse for den enkelte kursist behov.

Jeg har også egen praksis, hvor jeg coacher ledere, medarbejdere og teams inden for: konfliktløsning, stresshåndtering og karriereudvikling og. Få mere information om karrierecoaching, stresscoaching, og konfliktcoaching hos Fortuna Kurser.

Du kan læse mere om mig her > og om kundernes udtalelser her >.

Form og varighed

På modulerne veksles der mellem teoretiske oplæg, video-oplæg, dialog og masser af praktisk træning i at omsætte redskaberne på uddannelsen til at løse udfordringerne i din hverdag. Træningen tager udgangspunkt i konfliktoplevelser og erfaringer fra din egen virkelighed, så uddannelsen både bliver levende og relevant. Jeg lægger på uddannelsen op til et åbent og fortroligt rum, så alle trygt kan udveksle erfaringer.

I mellem modulerne træner du det lærte, således at teorien bliver omsat i praksis og integreret til professionel brug.
 

Små hold med tid til refleksion

På min uddannelse er holdene små, så der er god tid til både selvrefleksion, dialog og en grundig feedback til den enkelte deltager.

Uddannelsen løber over 3 moduler a 2 dage og afslutter på modul 3 med en skriftlig og mundtlig eksamen og din endelige certificering. Imellem modulerne træner du den konfliktcoachende samtale.
 

Indholdet på konfliktcoach uddannelsens moduler

Modul 1: Alt om grundlæggende konfliktcoaching

På modul 1 får du kendskab til, hvad en konflikt er, hvorfor den er opstået, og hvordan den kan eskalere, hvis der ikke gribes ind i tide. Du får en komplet gennemgang af Fortunas konfliktcoaching model, og du lærer at facilitere den konfliktcoachende samtale.

På dette modul arbejder du med:

 • Hvad en konflikt består af, og hvorfor den opstår.
 • Konflikttrappen og hvornår og hvordan du skal gribe ind for at undgå at konflikten eskalerer
 • Din og andres adfærd i konfliktsituationer – de typiske reaktionsmønstre
 • At identificere konflikter og hvad der udløser dem
 • Fokuseret og anerkendende lytning - om at skabe tillid i relationen
 • Effektfulde spørgeteknikker – om at forstå modpartens motiver og behov
 • Ligeværdig og klar kommunikation - om at dæmpe konflikten og styrke relationen
 • Forskellige konfliktstrategier – hvordan du vælger den bedste i situationen
 • Håndtering af impulsive reaktioner og følelser hos dig selv og andre.

Træning i den konfliktcoachende samtale trin for trin:

 1. Rammesætningen for konfliktcoachingen og den gensidige kontrakt
 2. Afklaring af den konfliktramtes nuværende situation, tilstand og perspektiv
 3. Afdækning af den konfliktramtes følelser, væsentlige behov og ønsker
 4. Formulering af konfliktens kerne og problemstillinger – hvad ønskes løst?
 5. Udforskning af mulige løsninger og udarbejdelse af en handlingsplan
 6. Styrkelse af den konfliktramtes motivationen til at handle
 7. Træning af den konfliktramtes kommunikative og sociale kompetencer.

   

Modul 2: Alt om grundlæggende konfliktmægling

På modul 2 får du indsigt i hvad konfliktmægling er, og hvornår det kan anvendes med succes. Du træner gennem øvelser mæglingsmetoden trin for trin, og du styrker din evne til at udforske og håndtere behov, følelser og vanskeligheder i konfliktrummet.

På dette modul arbejder du med:

 • Hvad konfliktmægling er, og hvornår det kan anvendes med succes
 • Konfliktmæglers rolle og ansvar både før, under og efter mæglingen
 • Indledende møder med de forskellige konfliktparter
 • Den psykologiske kontrakt og rammesætning af mæglingsmødet med parterne
 • Mæglingsmetoden trin for trin - hvordan du faciliterer mæglingsprocessen
 • Håndtering af typiske vanskeligheder under mæglingen
 • Dig som konfliktmægler og dine antagelser om konflikter
 • Masser af træning i konfliktcoaching og konfliktmægling.
   

Modul 3: Konfliktmægling i grupper og mere træning i teknikkerne

På dette modul får du indsigt og træning i, hvordan du gennemfører konfliktcoachende samtaler i mindre grupper. Dagene vil veksle mellem korte teoretiske oplæg, videooplæg og træning i metoderne. Uddannelsen slutter med, at deltagerne sammen reflekterer over deres fremtidlige virke som konfliktcoaches og konfliktmæglere samt kigger på egne konflikterfaringer og antagelser fra deres eget liv.
På dette modul afslutter du uddannelsen med en skriftlig og mundtlig eksamen og din endelige certificering.

På dette modul arbejder du med:

 • De tre typiske faser i en gruppes udvikling
 • En mæglingsmodel til at facilitere gruppeprocesser - trin for trin
 • Mapping af konflikter og design af konfliktløsningsprocesser
 • Træning af cirkelmetoden til konflikthåndtering i grupper
 • Forskellige konflikterfaringer og konfliktmønstre fra dit eget liv
 • Din egen fremtid som konfliktcoach og mægler – dine mål og ønsker
 • Den mundtlige og skriftlige eksamen og din certificering
 • Afslutning og evaluering af uddannelsen.

Velkommen til 6 intensive dage, hvor du lærer at konfliktløse i dit eget liv, og hvordan du hjælper andre med at håndtere og opløse deres konflikter.
 

Referencer

Jeg har haft deltagere på kurset fra bl.a.
Københavns Universitet, Røde Kors, Jobkompagniet Silkeborg, Hvidovre Kommune, Copenhagen Fur, Boligkontoret Danmark, Alka Forsikring, Danmarks Naturfredningsforening, Awareness & mindfulness Academy, Kosan Crisplant a/s, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, Susåskolen, afd. Holsted, STU Viborg, Kamstrup A/S.

Andre relaterede coachuddannelser og kurser

Udtalelser

Kursusinfo

Afholdes: 

Datoer 2024
Modul 1: 11-12 mar
Modul 2: 18-19 apr
Modul 3: 27-28 maj

Datoer 2024
Modul 1: 2-3 sep 
Modul 2: 1-2 okt
Modul 3: 7-8 nov

Varighed: 3 moduler a 2 dage = 6 dage
fra kl. 9-16 alle dage

Pris pr. deltager:

19.800 kr. plus moms

Underviser: Pia Hardy
Sted: Ascot Hotel, København
Tilmeld dig

Dato er obligatorisk
Navn er obligatorisk
Firma er obligatorisk
Stilling er obligatorisk
Adresse er obligatorisk
Postnummer og by er obligatorisk
Telefon kun med tal er obligatorisk
Gyldig emailadresse er obligatorisk
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Du skal accepterer vores privatlivspolitik for at kunne sende tilmeldingen.

Som firmakursus efter aftale

Dette kursus kan afholdes som internt firmakursus hos jer og kan tilpasses jeres ønsker og behov, bl.a. med cases fra jeres egen hverdag.

Varighed og holdstørrelse aftales individuelt.

Pris pr. kursusdag: Efter aftale.

Ring til os på tlf. 20 32 32 69, eller skriv til info@fortunakurser.dk for at for flere informationer.

finduddannelse.dk anerkender jeres fremragende kundekontakt anno 2024

Kontakt

Fortuna Kurser & Coaching
Fortunfortvej 12 A
2800 Kongens Lyngby
CVR: 16 10 41 40

Tlf.: 20 32 32 69
Mail: info@fortunakurser.dk

Tilmeld Nyhedsbrev


Copyright © 2022 Fortuna Kurser