tlf70 70 79 18

facebook linkedin

     

Konfliktcoach og konfliktmægler uddannelse

Bliv certificeret konfliktcoach - 3 moduler a 2 dage

Lær at løse konflikter på arbejdspladsenVil du gerne lære, hvad der skal til for at løse konflikter i din hverdag? Ønsker du at støtte andre i at håndtere og forebygge konflikter, inden de vokser sig for store og skader både trivslen og samarbejdet? Vil du være fortrolig med de teknikker og metoder som succesrige konfliktløsere bruger?
Så vil denne intensive konfliktcoach uddannelse give dig den nødvendige indsigt og praktiske træning i, hvordan du tackler konflikter så gode og holdbare løsninger findes, og relationen mellem alle involverede parter styrkes.

På uddannelsen til konfliktcoach og konfliktmægler arbejder du bl.a. med, hvordan du konkret kan støtte parterne i en konflikt med at afdække lagene i deres uoverensstemmelser. Du træner også din evne til at være i konfliktfeltet som upartisk hjælper, der kan støtte parterne i at forhandle sig frem til realistiske og holdbare aftaler.

Uddannelsen består af tre moduler af to dages varighed - en intensiv uddannelse på i alt seks dage med masser af praktisk træning mellem modulerne.

 

De tre moduler på konfliktcoach uddannelsen

Konfliktcoach uddannelsens tre moduler

   

Formålet og dit udbytte

Formålet med denne uddannelse er at give dig den nødvendige viden og den praktiske træning, så du efterfølgende kan fungere som professionel konfliktcoach og konfliktmægler.

På uddannelsen får du indsigt i, hvad en konflikt er, hvorfor den opstår, og hvordan den kan eskalere, hvis den ikke håndteres i tide. Du lærer at styre en samtaleproces, der guider de konfliktramte til at få klarhed over konfliktens forskellige aspekter og til at håndtere svære følelser.

Du træner metoder og kommunikative værktøjer, der støtter og motiverer de konfliktramte parter til at åbne op for samtalen om konflikten på en ligeværdig og konstruktiv måde. Og du arbejder med at skabe bevidsthed om konfliktadfærd og få konfliktparterne til at se nye veje og skabe nye muligheder for at håndtere og opløse konflikten.

Du lærer Fortunas konfliktløsningsmodel, og du træner alle trinene i den konfliktcoachende samtale og mæglingsprocessen. Du vil i forløbet få tilbagemeldinger på dig selv som konfliktcoach og konfliktmægler af underviser og kursusdeltagere, så du helt konkret oplever, hvordan du gør fremskridt.

Selvom fokus er på at støtte andre i at håndtere konflikter, vil du også styrke din egen personlige udvikling i forhold til at håndtere de konflikter, som du selv er en del af.
 

Efter konfliktcoach og konfliktmægler uddannelsen kan du:

 • spotte egne og andres konfliktsignaler
 • klarlægge konfliktens kerne og årsager
 • støtte de konfliktramte parter i at få indsigt i egen konfliktadfærd og andel
 • klæde de konfliktramte på til at forebygge og løse konflikter
 • arbejde med svære følelser og konfliktdæmpende sprog
 • mestre den konfliktcoachende samtale
 • facilitere og lede en konfliktmægling mellem flere parter
 • arbejde med at facilitere konfliktmægling i grupper og teams.
   

Udbytte for din virksomhed

En mæglende tilgang til konflikter kan medvirke til at udvikle en konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen, der styrker fællesskabet. En tilgang der fremmer, at dilemmaer og konfliktfyldte samtaler håndteres på en undersøgende og bæredygtig måde. En leder eller en medarbejder, der besidder evnen til at opfange og reagere på konfliktsignaler, og som forstår at håndtere konflikter inden de eskalerer, er en værdifuld resurse for en virksomhed. Ved brug af konfliktcoachende samtaler vil virksomheden opleve konfliktramte medarbejdere blive mere bevidste og handlekraftige i forhold til at kommunikere klart og ligeværdigt i konfliktsituationer.

Konflikter der håndteres rigtigt, bringer oftest de involverede parter tættere sammen og skaber positiv forandring og udvikling hos de implicerede. Løses konflikterne i tide, skaber det tryghed, arbejdsro, positivitet, bedre samarbejde, mere motivation, færre sygedage og større forståelse og rummelighed for forskelligheder - alt i alt et velfungerende psykisk arbejdsmiljø.
 

Hvem deltager?

Denne uddannelse til konfliktmægler og konfliktcoach henvender sig til alle som ønsker viden og praktisk træning i professionel konflikthåndtering og -mægling. Du har måske brug for at støtte den ene af parterne i at håndtere en konflikt, eller at fungere som mægler mellem to parter eller mellem grupper og teams. Du kan også selv være part i konflikten og have brug for at få den løst.

Du har typisk en bred kontaktflade og arbejder fx som leder med personaleansvar, projektleder, teamleder, specialist, medarbejder med kunde eller borgerkontakt, intern eller ekstern konsulent, tillidsrepræsentant, HR-personale, coach, underviser m.m.
 

Underviseren på konfliktcoach uddannelsen

Underviser på konfliktcoach og konfliktmægler uddannelsenPia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale inden for konfliktløsning og konfliktmægling. Hun har stor erfaring i at vejlede og undervise organisationer i at håndtere konflikter.

Hun er certificeret konfliktløser, mediator og coach og har siden 2004 certificeret og uddannet en lang række medarbejdere og ledere på Fortunas konfliktcoach-, erhvervscoach- og stresscoach uddannelser.

Pia er en meget erfaren og efterspurgt underviser, og kursisterne vurderer hende som både topengageret, nærværende, inspirerende og med en reel interesse for den enkelte kursist behov.

Hun har egen praksis, hvor hun coacher ledere, medarbejdere og teams inden for: konfliktløsning, stresshåndtering og karriereudvikling og. Få mere information om karrierecoaching, stresscoaching, og konfliktcoaching hos Fortuna Kurser.
 

Form og varighed

På modulerne veksles der mellem teoretiske oplæg, video-oplæg, dialog og masser af praktisk træning i at omsætte redskaberne på uddannelsen til at løse udfordringerne i din hverdag. Træningen tager udgangspunkt i konfliktoplevelser og erfaringer fra din egen virkelighed, så uddannelsen både bliver levende og relevant. Der lægges på uddannelsen op til et åbent og fortroligt rum, så alle trygt kan udveksle erfaringer.

I mellem modulerne træner du det lærte, således at teorien bliver omsat i praksis og integreret til professionel brug.

Små hold med tid til refleksion

På vores konfliktcoachuddannelse er holdene små, så der er god tid til både selvrefleksion, dialog og en grundig feedback til den enkelte deltager.

Uddannelsen løber over 3 moduler a 2 dage og afslutter på modul 3 med en skriftlig og mundtlig eksamen og din endelige certificering. Imellem modulerne træner du den konfliktcoachende samtale.
 

Indholdet på konfliktcoach uddannelsens moduler

Modul 1: Alt om grundlæggende konfliktcoaching

På modul 1 får du kendskab til, hvad en konflikt er, hvorfor den er opstået, og hvordan den kan eskalere, hvis der ikke gribes ind i tide. Du får en komplet gennemgang af Fortunas konfliktcoaching model, og du lærer at facilitere den konfliktcoachende samtale.

På dette modul arbejder du med:

 • Hvad en konflikt består af, og hvorfor den opstår.
 • Konflikttrappen og hvornår og hvordan du skal gribe ind for at undgå at konflikten eskalerer
 • Din og andres adfærd i konfliktsituationer – de typiske reaktionsmønstre
 • At identificere konflikter og hvad der udløser dem
 • Fokuseret og anerkendende lytning - om at skabe tillid i relationen
 • Effektfulde spørgeteknikker – om at forstå modpartens motiver og behov
 • Ligeværdig og klar kommunikation - om at dæmpe konflikten og styrke relationen
 • Forskellige konfliktstrategier – hvordan du vælger den bedste i situationen
 • Håndtering af impulsive reaktioner og følelser hos dig selv og andre.

Træning i den konfliktcoachende samtale trin for trin:

1. Rammesætningen for konfliktcoachingen og den gensidige kontrakt

2. Afklaring af den konfliktramtes nuværende situation, tilstand og perspektiv

3. Afdækning af den konfliktramtes følelser, væsentlige behov og ønsker

4. Formulering af konfliktens kerne og problemstillinger – hvad ønskes løst?

5. Udforskning af mulige løsninger og udarbejdelse af en handlingsplan

6. Styrkelse af den konfliktramtes motivationen til at handle

7. Træning af den konfliktramtes kommunikative og sociale kompetencer.
   

Modul 2: Alt om grundlæggende konfliktmægling

På modul 2 får du indsigt i hvad konfliktmægling er, og hvornår det kan anvendes med succes. Du træner gennem øvelser mæglingsmetoden trin for trin, og du styrker din evne til at udforske og håndtere behov, følelser og vanskeligheder i konfliktrummet.

På dette modul arbejder du med:

 • Hvad konfliktmægling er, og hvornår det kan anvendes med succes
 • Konfliktmæglers rolle og ansvar både før, under og efter mæglingen
 • Indledende møder med de forskellige konfliktparter
 • Den psykologiske kontrakt og rammesætning af mæglingsmødet med parterne
 • Mæglingsmetoden trin for trin - hvordan du faciliterer mæglingsprocessen
 • Håndtering af typiske vanskeligheder under mæglingen
 • Dig som konfliktmægler og dine antagelser om konflikter
 • Masser af træning i konfliktcoaching og konfliktmægling.
   

Modul 3: Konfliktmægling i grupper og mere træning i teknikkerne

På dette modul får du indsigt og træning i, hvordan du gennemfører konfliktcoachende samtaler i mindre grupper. Dagene vil veksle mellem korte teoretiske oplæg, videooplæg og træning i metoderne. Uddannelsen slutter med, at deltagerne sammen reflekterer over deres fremtidlige virke som konfliktcoaches og konfliktmæglere samt kigger på egne konflikterfaringer og antagelser fra deres eget liv.
På dette modul afslutter du uddannelsen med en skriftlig og mundtlig eksamen og din endelige certificering.

På dette modul arbejder du med:

 • De tre typiske faser i en gruppes udvikling
 • En mæglingsmodel til at facilitere gruppeprocesser - trin for trin
 • Mapping af konflikter og design af konfliktløsningsprocesser
 • Træning af cirkelmetoden til konflikthåndtering i grupper
 • Forskellige konflikterfaringer og konfliktmønstre fra dit eget liv
 • Din egen fremtid som konfliktcoach og mægler – dine mål og ønsker
 • Den mundtlige og skriftlige eksamen og din certificering
 • Afslutning og evaluering af uddannelsen.

Velkommen til 6 intensive dage, hvor du lærer at konfliktløse i dit eget liv, og hvordan du hjælper andre med at håndtere og opløse deres konflikter.
 

Referencer

Pia Hardy har haft deltagere på kurset fra bl.a.
Københavns Universitet, Røde Kors, Jobkompagniet Silkeborg, Hvidovre Kommune, Copenhagen Fur, Boligkontoret Danmark, Alka Forsikring, Danmarks Naturfredningsforening, Awareness & mindfulness Academy, Kosan Crisplant a/s, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, Susåskolen, afd. Holsted, STU Viborg, Kamstrup A/S.

Andre relaterede coachuddannelser og kurser

Kursus i grundlæggende coaching
Ledelsesbaseret coaching
Uddannelse i narrativ coaching
Bliv certificeret stresscoach
Stresscoach uddannelse for coaches
Bliv certificeret coach
Lederen som konfliktløser
Konflikthåndtering og konfliktløsning

> Se en oversigt over relaterede kurser

> Gå til top på side

 

Kursusinfo

Datoer
Datoer 2021
Modul 1: 8-9 mar
Modul 2: 22-23 apr 
Modul 3: 1.-2. juni

Modul 1: 13-14 sep 
Modul 2: 25-26 okt
Modul 3: 29-30 nov

Varighed 3 moduler a 2 dage = 6 dage
fra kl. 9-16 alle dage
Pris pr. deltager 19.800 kr. plus moms
Kursusleder Pia Hardy
Sted Ascot Hotel
Studiestræde 61
1554 København V
Kontakt os Kontaktformular
Tlf. 20 32 32 69 eller
70 70 79 18
info@fortunakurser.dk

Konfliktcoach uddannelse
 1. Dato:(*)
  Dato er obligatorisk
 2. Navn:(*)
  Navn er obligatorisk
 3. Firma:
  Firma er obligatorisk
 4. Stilling:
  Stilling er obligatorisk
 5. Adresse:(*)
  Adresse er obligatorisk
 6. Postnr. og by:(*)
  Postnummer og by er obligatorisk
 7. Telefon:
  Telefon kun med tal er obligatorisk
 8. Email:(*)
  Gyldig emailadresse er obligatorisk
 9. EAN-nr.:
  Invalid Input
  (hvis du er offentligt ansat)
 10. Jeg ønsker at modtage nyhedsmails
  Invalid Input
 11. Kommentarer eller spørgsmål
  Invalid Input

 

Bestil et skræddersyet virksomhedskursus
Denne uddannelse kan også afholdes internt i jeres virksomhed og kan skræddersys til jeres ønsker, bl.a. med cases der tager udgangspunkt i jeres hverdag. Varighed og holdstørrelse aftaler vi individuelt. Pris pr. dag efter aftale.
Ring 70 70 79 18, eller skriv til info@fortunakurser.dk for flere informationer.
   

Diplom for fremragende kundekontakt: Læs om testen fra Finduddannelse.dk

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn
Del på Google+

 

Udtalelser

Jeg har fået konkrete gode værktøjer til brug i konfliktcoaching og mægling, og jeg har fået konstruktiv feedback på mine coachinger. Det er guld værd. Pia har struktureret undervisningen, så der har været masser af plads til diskussioner, øvelser i coachingsessioner og teoretiske input. Pia er super kompetent og kan gøre teori levende og relevant.
Christina Aunsholt, Senior Agile Coach, Arla IT
 

Fantastisk dynamisk kursus, hvor praksis i den grad blev sat i fokus. Stor læring på det personlige plan. Trygt læringsmiljø som er en vigtigt faktor for et sådant emne, hvor der trænes/øves i egne oplevede konflikter.
Lene Funck Petersen, projekteleder, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation

Jeg har fået mange gode redskaber, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde som familiekonsulent. Der var en fin vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Teorien blev formidlet på en både forståelig og kompetent måde.
Bente Krogh, Familiekonsulent, Lolland kommune

Pia er super sød til at danse i de udfordringer og cases, som kursisterne gerne ville tale om. Ekstremt behageligt og spændende forløb.
Claus Møller,Copenhagen, Co-founder og coach, Coach House ApS


Det har været et utroligt givende for mig at lære redskaberne i konfliktcoaching og mægling. Det kommer til at påvirke den måde jeg agerer på i verden, og den måde jeg udfører vejledning/rådgivning helt radikalt.
Katrine Jørgensen, Receptionist, Politikens Redaktion

Jeg kan helhjertet anbefale kurset i konfliktcoaching og -mægling. Pia Hardy er en dygtig formidler, som aktivt involverer deltagerne og skaber mulighed for refleksion og udvikling. Hun har sammensat et kursus med stor faglig tyngde og mange praktiske øvelser, som alle foregår i et trygt rum. Efter blot 6 dage er værktøjskassen godt fyldt op.
Charlotte Olesen, HR Consultant, Kosan Crisplant a/s

Det har været en meget udbytterig uddannelse - både indholdsmæssigt samt måden den blev afholdt på.
Kristine Sigurdsen, elev-coach, GUX Nuuk

Inspirerende og afvekslende kursusindhold, som har givet mig en skærpet opmærksomhed/bevidsthed på mit daglige virke med skilsmisseramte forældre.
Marie Thjellesen, Familiekonsulent, VVK / BBU

En tilpas blanding af teori og praksis og mulighed for inddragelse af egen erfaringer.
Tilegnelse af værktøjer der absolut er brugbare både i det professionelle og private liv.
Helle Heesche, skoleleder, Ringsted Ny Friskole

Meget glad for opdelingen mellem teori og øvelser samt åbenhed og fleksibilitet til kursisternes særlige ønsker.
Trods et forholdsvist kort forløb på 3x2 dage  giver kurset deltagerne kvalifikationer til at samtale med enkeltpersoner, men også at mægle mellem flere parter. Yderst sympatisk underviser med god humor.
Marianne Jørgensen, Specialkonsulent, Københavns Universitet

Nogle fantastiske kursusdage. Jeg fik værktøjer med hjem, som jeg kan benytte med det samme, både arbejdsmæssigt, men også privat.
Kurset har givet selvindsigt og indsigt i hvorfor nogle kollegaer i konflikt reagerer som de gør. Jeg kan kun anbefale andre kurset.
Jette Mindested, Forsikringsrådgiver, Alka Forsikring

"En uddannelse på højt niveau. En meget kompetent underviser som giver knivskarp feedback på praktiske øvelser. Pia Hardy har en fantastisk indfølingsevne og erfaring. Undervisningen bærer præg af en underviser som kan sit kram - både når det gælder teori og praksis".
Ulla Kjær, Teamleder, Danmarks Naturfredningsforening

"Pia Hardy er en af de bedste undervisere jeg har mødt i branchen.
Birgit Off, Direktør, Awareness & mindfulness Academy

Kurset har givet mig en række konkrete værktøjer forud og efter konfliktmægling og en masse øvelse i konfliktmæglingen.
Ivan Kisum, Afdelingsleder, Susåskolen, afd. Holsted

En god blanding af teori og praktiske øvelser. Lærerigt at kunne få lov at bruge egne cases. Spændende samtaler som har givet anledning til megen refleksion.
Camilla Vinum Andersen, lærer, STU Viborg

Det faglige indhold samt muligheden for at medbringe egne cases, gør at man får arbejdet med teorien i sin egen kontekst. Pia Hardy er både velforberedt og engageret. Meget tilfreds.
Tina Struve, Dyrlæge, Kopenhagen Fur

Meget tilfreds. Praksisnært og berigende både i indhold og form.
Stina Amdi Letvad, Boligsocial konsulent, Boligkontoret Danmark

Det var "spot on" på mine behov og en værktøjskasse, der kan bruges her og nu.
Lotte Liljequist, Uddannelseskonsulent, Hvidovre Kommune

Pia er en fantastisk underviser. hendes faglige viden er stor og hendes mange års erfaring med coaching og mægling bringer hun i spil på en levende og meget lærerig facon.
Anni Hedegaard, Afdelingsleder og arbejdsmiljøleder, Skanderborg Kommune

Her ved uddannelsens afslutning føler jeg mig kvalificeret og tryg til at gå ud i verden og praktisere - med et super materiale som "krybestok".
Anne Sofie Rasmussen, Projektkoordinator/Konsulent, Jobkompagniet Silkeborg

Det har været et utrolig spændende og givende at deltage i kurset. Jeg har fået ny vide, både teoretisk og om mig selv personligt. Derudover har en god underviser og nogle dejlige medkursister, hvor der også har været plads til sjov og ballade.
Louise Lyngbye, Socialrådgiver, Jobkompagniet Silkeborg

Underviseren var enormt kompetent og inspirerende med en god balance mellem teori og praksis.
Nanna Wamberg, AKT- og ressourceperson, Røde Kors

> Læs alle udtalelser