tlf70 70 79 18

 

Håndter og opløs konflikter – foredrag eller workshop

Sådan håndterer du vanskelige situationer og personer

Konflikthåndtering og konfliktløsning - workshopKonflikter og uoverensstemmelser er ofte uundgåelige. Når vi arbejder sammen med andre, vil der undertiden opstå situationer, hvor vores meninger, behov og temperamenter støder mod hinanden.

Desværre fylder konflikter i vores bevidsthed – de suger energi og påvirker vores effektivitet, motivation og arbejdsglæde. Det er derfor uhyre vigtigt, at vi opfanger og reagerer på konfliktsignaler, inden konflikterne eskalerer. Løses konflikterne i tide, skaber det tryghed, arbejdsro, bedre samarbejde – alt i alt et velfungerende psykisk arbejdsmiljø.

På workshoppen og foredraget i konflikthåndtering får du indsigt og effektive værktøjer til at klare vanskelige situationer og besværlige personer og benytte dig af en konstruktiv tilgang til konflikter. Workshoppen kan også holdes virtuelt og på engelsk.
 

Hvem deltager?

Workshoppen og foredraget henvender sig til alle, som ønsker at navigere optimalt i et konfliktfyldt farvand – enten når det handler om at løse egne konflikter eller støtte andre i at forebygge og håndtere konflikter.  Deltagerne er typisk personalegrupper, ledergrupper, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanter eller andre som har kunde- eller borgerkontakt.
 

Formål og udbytte

Du får indsigt i hvad en konflikt er, hvorfor den opstår, og hvordan den kan eskalere, hvis der ikke tages hånd om den i tide. Du bliver mere bevidst om egen og andres adfærd og tankemønstre i konflikter, og hvad der trigger dig og andre og får følelserne i kog. Du får teknikker til at håndtere følelser og bevare roen og overblikket i konfliktfyldte situationer.

Du får styrket din kommunikation, så den bliver klar, overbevisende, ligeværdig og konfliktdæmpende, og du bliver præsenteret for værdiskabende kommunikation, der skaber større tillid og bedre kontakt til konfliktparterne. Alt i alt får du styrket din evne til at forstå og håndtere konflikter bedre i din hverdag – og du vil efterfølgende opleve at samarbejdet i højere grad bliver præget af øget tillid, ligefremhed og forståelse for forskelligheder.
 

Underviser og foredragsholder - Pia Hardy

Underviser i Konflikthåndtering og konfliktløsning Jeg er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale i konflikthåndtering og konfliktmægling. Jeg har mange års erfaring i at rådgive og undervise virksomheder i at håndtere konflikter. Jeg er certificeret konfliktløser, mediator og coach og en meget efterspurgt underviser og foredragsholder. Deltagerne vurderer mig som både topengageret og inspirerende. Mine workshops er interaktive, og jeg lægger vægt på at deltagerne får ny viden og praktisk erfaring med sig hjem.

> Læs mere om Pia Hardy

 

Form og indhold

Workshoppen eller foredraget skræddersys efter jeres ønsker og behov og kan veksle mellem teoretiske oplæg, dialog og praktiske øvelser som tager udgangspunkt i jeres egen hverdag og udfordringer med konflikter. Der lægges vægt på et åbent og fortroligt rum, hvor deltagerne trygt kan udveksle erfaringer.

Workshoppen eller foredraget kan efter aftale indeholde et udpluk af følgende emner:

 • Hvad er konflikter, og hvorfor opstår de?
 • Konflikttrappens 7 trin – hvor og hvordan skal du sætte ind?
 • Din og andres adfærd i konfliktsituationer - test din konfliktstil
 • Identificere og forudse konflikter – hvad udløser konflikter?
 • Systemisk forståelse af konflikter - fra skyld til ansvar
 • Fokuseret og anerkendende lytning – bliv en god lytter
 • Effektfulde spørgeteknikker – forstå modpartens motiver og behov
 • Ligeværdig og klar kommunikation - dæmp konflikten og styrk relationen
 • Forskellige konfliktstrategier - hvordan du vælger den bedste i situationen?
 • Håndtering af impulsive reaktioner og følelser
 • Teknikker til at stå fast, sige fra og modstå manipulation
 • Metoder til at modtage og give konstruktiv feedback. 

Andre relevante kurser

Læs mere om Fortunas kurser, uddannelser og konsulentydelser i konflikthåndtering:

 

 

Info

Afholdes Som skræddersyet foredrag eller workshop hos kunden efter aftale – kan også afholdes på engelsk. og som et virtuelt foredrag.

Varighed Efter aftale

Antal deltagere

Aftales individuelt
Pris Aftales individuelt

Foredragsholder og underviser Pia Hardy
Kontakt os Kontaktformular
Tlf. 20 32 32 69
info@fortunakurser.dk

Udtalelser

Workshoppen gav mig gode redskaber som kan bruges i min dagligdag - både jobmæssigt og privat. Det var vigtigt for mig at få enkelte teknikker lært grundigt, således at de integreres som en naturlig del af mit arbejde. Dette lykkedes rigtig fint for Pia Hardy.
Laila Brunton, Salgs back-up, On the Spot A/S

En fint veltilpasset workshop, som jeg kan drage nytte af i min hverdag og Pia Hardy er en erfaren underviser.
Jannik Kviesgaard, Superintendent, Man Diesel & Turbo

Nogle fantastiske dage. Jeg fik værktøjer med hjem, som jeg kan benytte med det samme, både arbejdsmæssigt, men også privat.
Kurset har givet selvindsigt og indsigt i hvorfor nogle kollegaer i konflikt reagerer som de gør. Jeg kan kun anbefale andre kurset.
Jette Mindested, Forsikringsrådgiver,
Alka Forsikring

Jeg føler mig meget bedre klædt på til at forstå en konflikt og håndtere situationer, der altid opstår når man arbejder i et team. Jeg er sikker på at jeg nu vil tage fat i problemerne tidligere.
Marianne Hupfeld, Projektleder, KMD

Jeg blev mødt af et godt og fagligt indhold med gode eksempler fra hverdagen der gør værktøjerne meget anvendelige.
Annette Glanning, Head of DS2-HOL, Man Diesel & Turbo

Rigtig gode input med underviserens egne cases og historier om konflikthåndtering
Louise Carlsen, Sagsbehandler, Boligforeningen 3B

Super god workshop med meget at tage med hjem og arbejde videre med. Vi havde en rigtig god og åben/ærlig dialog og et godt samspil. Dejligt at vi var et lille hold - det gav god indsigt. Jeg anbefaler det.
Marianne Dryner, Lærer, VUC Vest

> Læs flere udtalelser