tlf70 70 79 18

facebook linkedin

Konfliktløsning og konflikthåndtering for ledere

Få konkrete ledelsesredskaber til konfliktløsning

Konfliktløsning for ledereØnsker du at forebygge og håndtere konflikter, inden de vokser sig for store og skader både samarbejdet og din trivsel? Vil du være fortrolig med de teknikker og metoder som succesrige konfliktløsere bruger? Så vil dette lederkursus give dig både indsigt og praktisk træning i, hvordan du tackler konflikter, så gode og holdbare løsninger findes, og relationen mellem de involverede parter styrkes.

Vi udbyder også lederkurset i konflikthåndtering som et foredrag eller en workshop skræddersyet til virksomhedens ønsker og behov.
 

Deltagere på kurset i konfliktløsning?

Lederkurset i konflikthåndtering er et praktisk baseret kursus for ledere, som ønsker at blive bedre til at tage hånd om og løse konflikter på arbejdspladsen. Det gælder både, når du selv er part i konflikten, men også når du ønsker at støtte og vejlede andre i at håndtere deres konflikter. Du arbejder typisk som leder, projektleder, teamleder, tillidsrepræsentant eller HR-konsulent.

Dit udbytte

På lederkurset i konflikthåndtering får du en forståelse for, hvorfor konflikter opstår, og hvordan de kan udvikle sig, hvis de ikke bliver håndteret i tide. Du bliver bedre til at aflæse, forstå og håndtere både egne og andres konfliktsignaler og reaktioner, og du lærer teknikker til at kommunikere konfliktdæmpende i konfliktsituationer.

Du får klarhed over din rolle og dit ansvar som leder i konfliktsituationer, og du træner konfliktmægling i praksis – en metode der åbner op for en konstruktiv dialog mellem de involverede parter. Konfliktmægling sikrer, at alle konfliktens aspekter og mulige løsninger kommer til udtryk, så parterne ud fra dette udgangspunkt kan finde fælles løsninger på deres uoverensstemmelser og styrke deres indbyrdes relation.

Læs også mere om konflikthåndtering på arbejdspladsen i denne artikel på Finduddannelse.dk
  

Kurset tager afsæt i en række læringsspørgsmål:
  

 • Hvornår skal man som leder blande sig i en konflikt blandt medarbejdere?
 • Skal medarbejderne selv have lov at løse konflikten og hvis ja, hvordan?
 • Hvordan kan man guide medarbejderne til selv at løse konflikterne?
 • Hvordan håndterer man konflikter med egne medarbejdere professionelt?
 • Hvordan taler man en konflikt ned og undgår at blive personlig?
 • Hvordan italesætter man konflikthåndtering, så det bliver en naturlig del af kulturen?
 • Hvordan skaber man optimale rammer for konflikthåndteringen, før konflikten opstår?
    

Udbytte for din virksomhed

Konflikthåndtering er et udviklingsområde, som kan forbedre arbejdsmiljøet betragteligt. En leder, der besidder evnen til at opfange og reagere på konfliktsignaler, og som forstår at håndtere konflikten inden den eskalerer, er meget værdifuld for en virksomhed. Konflikter der håndteres rigtigt bringer oftest de involverede parter tættere sammen og skaber positiv forandring og udvikling hos de implicerede. Løses konflikterne i tide, skaber det tryghed, arbejdsro, positivitet, bedre samarbejde, færre sygedage og større forståelse og rummelighed for forskelligheder – alt i alt et velfungerende psykisk arbejdsmiljø.

Underviseren

Underviser i Konflikthåndtering og konfliktløsningPia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale i konflikthåndtering og konfliktmægling. Hun har mange års erfaring i at rådgive og undervise virksomheder i at håndtere konflikter. Hun er certificeret konfliktløser, mediator og coach og en meget efterspurgt underviser. Deltagerne vurderer hende som både topengageret, inspirerende og nærværende.

> Læs mere om Pia Hardy

 

 

Kursets indhold og form

Kurset for ledere i konflikthåndtering og konfliktløsning veksler mellem teoretiske oplæg, dialog og masser af øvelser. Vi træner forskellige konfliktcases og arbejder med konkrete konflikter i din organisation, som du har indflydelse på, og som du kan håndtere på en ny og mere produktiv måde.

 • Hvad er en konflikt og hvorfor opstår den?
 • Konflikttrappens 7 trin – hvor og hvordan skal man sætte ind?
 • Konfliktsignaler og reaktioner
 • Afdækning af konfliktens kerne og forskellige årsager
 • Aktiv lytning og anerkendende respons
 • Konfliktdæmpende kommunikation og afspænding af konflikten
 • Håndtering af egne og andres stærke følelsesmæssige reaktioner
 • Struktureret konfliktløsning i praksis
 • Konfliktmægling – trin for trin
 • Konflikter og gruppedynamik
 • Din rolle og dit ansvar fremover som konfliktløser.

Personlig coaching i konflikthåndtering

Ønsker du i forlængelse af kurset i konflikthåndtering at træne og styrke din evne til at håndtere konflikter, har du mulighed for at få et individuelt coaching og sparringsforløb hos underviseren eller en anden af vores erfarne coaches. Kontakt os på info@fortunakurser.dk, eller ring for yderligere information.
  

Bestil et internt firmakursus

Kurset kan bestilles som et skræddersyet virksomhedskursus og kan også holdes på engelsk. Kurset udbydes også som et foredrag eller en workshop, fx til et afdelings-seminar eller en temadag. Kontakt os for mere information på tlf. 70 70 79 18 eller info@fortunakurser.dk
  

Se et udpluk af referencer på kurset i konfliktløsning

Novo Nordisk A/S, Novozymes, Daimler Biler, Albertslund Kommune, Brother International, Fiat Finansiering, McKinsey & Co., KMD, On The Spot, FK Distribution A/S, JP/Politikens Forlag, FLSmidth A/S, AS3 Companies, VUC Vestsjælland Syd, Ringsted Kommune, Teknisk Erhvervsskole Center, Rødovre Apotek.

Andre relevante kurser og uddannelser om konfliktløsning

> Konflikthåndtering - dialogen med kunder og borgere

> Konfliktcoach og konfliktmægler uddannelsen

> Personlig konfliktcoaching

> Dit personlige lederskab

> Facilitering af gruppe- og teamsamtaler

> Assertiv kommunikation og Assertionstræning

> Coachuddannelsen - bliv certificeret coach

> Stresscoach uddannelsen - bliv certificeret stresscoach

 

> Se en oversigt over relaterede kurser

> Gå til top af side

  

Kursusinfo

Afholdes 14.-15. jun. 2021
6.-7. sep. 2021
6.-7. dec. 2021


Varighed 2 dage fra kl. 9-16
Holdstørrelse Aftales individuelt
Pris pr. deltager 
8.950 ekskl. moms
Underviser Pia Hardy
Sted Ascot Hotel, København
Kontakt os Kontaktformular
Tlf. 20 32 32 69
eller
70 70 79 18

info@fortunakurser.dk

 

Kursus i konflikthåndtering for ledere
 1. Dato:(*)
  Dato er obligatorisk
 2. Navn:(*)
  Navn er obligatorisk
 3. Firma:
  Firma er obligatorisk
 4. Stilling:
  Stilling er obligatorisk
 5. Adresse:(*)
  Adresse er obligatorisk
 6. Postnr. og by:(*)
  Postnummer og by er obligatorisk
 7. Telefon:
  Telefon kun med tal er obligatorisk
 8. Email:(*)
  Gyldig emailadresse er obligatorisk
 9. EAN-nr.:
  Invalid Input
  (hvis du er offentligt ansat)
 10. Jeg ønsker at modtage nyhedsmails
  Invalid Input
 11. Kommentarer eller spørgsmål
  Invalid Input

Som tilpasset firmakursus efter aftale

Dette kursus kan afholdes som internt firmakursus - både på dansk og engelsk - hos jer og kan tilpasses jeres ønsker og behov, bl.a. med cases fra egen jeres hverdag. Varighed og holdstørrelse aftales individuelt. Pris pr. kursusdag: Efter aftale.
Ring tlf. 70 70 79 18 eller 20 32 32 69, eller skriv til info@fortunakurser.dk

Diplom for fremragende kundekontakt: Læs om testen fra Finduddannelse.dk

 

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn
Del på Google+

Udtalelser

Jeg føler mig meget bedre klædt på til at forstå en konflikt og håndtere situationer, der altid opstår når man arbejder i et team. Jeg er sikker på at jeg nu vil tage fat i problemerne tidligere.
Marianne Hupfeld, Projektleder, KMD

Jeg er blevet bevidst om min rolle som mægler og vigtigheden af ikke at være for løsningsorienteret, men bringe parternes ansvarlighed i spil.
Lisbeth Sørensen, Leder, Udlændingestyrelsen

Kurset i konflikthåndtering var konkret, brugbart og tilgængeligt både til brug i firmamæssige og private konflikter. Gode diskussioner og sjove opgaver.
Pia Andersen, Afdelingsleder, FLSmidth A/S

Rigtigt lærerigt kursus og yderst kvalificeret lærer. Underviser er god til hurtigt at spore sig ind og forstå problemstillinger samt vende tilbage til problematikken flere gange i løbet af kurset med forskellige indgangsvinkler.
Kan varmt anbefales.
Marianne Cannerslund, Global Service Director, YXLON International

Kurset i konflikthåndtering var meget relevant for mig med fin inddragelse af deltagernes egne cases. Pia Hardy har en kolossal erfaring og evner at se ind til kernen af deltagernes cases med stor empati og forståelse. En rigtig god balance mellem teori og praktiske øvelser.
Ulla Kjær, Teamleder, Danmarks Naturfredningsforening

Kurset har lært mig at håndtere konflikter og følelser og have fokus på sagen frem for på personer.
Martin Fritzen, Projektleder, DGI

På kurset var der masser af relevante cases og gode muligheder for selv at praktisere gennem 'rollespil'.
Fortrinlig med 5 deltagere i en god atmosfære.
Bjarne Cronfelt, Global Manager Project Management Training, GEA


> Læs alle udtalelser