tlf70 70 79 18

facebook linkedin

Velkommen - leder univers

Skærp din evne til at kommunikere og samarbejde som leder

Udvikl dig som leder - styrk din evne til at kommunikere og lede med succes

God ledelse hører uløseligt sammen med effektiv kommunikation. Vores lederkurser styrker lederens kommunikation i forskellige situationer: konfliktløsning, facilitering af teamsamtaler, MU-samtaler, coaching og stresshåndtering. Alle vores kurser og uddannelser bygger på et solidt teoretisk fundament og masser af praktisk træning der kan føre til en styrket lederfunktion, forhøjet effektivitet og større medarbejdertilfredshed.

 

Konfliktløsning for ledere *

Få viden og metoder til at håndtere konflikter og styrke samarbejdet og motivationen på arbejdspladsen. Arbejd med lytning, spørgeteknikker, konfliktdæmpende sprog, følelser ...

> Læs mere om konfliktløsning ...

Ledelse og stresshåndtering

Bekæmp stress og skab trivsel i virksomheden. Få viden og effektive metoder til at spotte, tale om og håndtere stressen. Arbejd med stresskilder, trivselsfaktorer, stress-strategier, kommunikation ...

> Læs mere om stresshåndtering ...

Lederen som coach *

Skab resultater gennem ledelsesbaseret coaching. På kurset arbejder du med coachende værktøjer der stimulerer medarbejderens motivation og handlekraft i en travl og foranderlig hverdag.

> Læs mere om lederen som coach ...

Den vanskelige samtale

Få indsigt og effektive værktøjer til at gennemføre vanskelige samtaler på en struktureret og tillidsvækkende måde.Træn den svære samtale om mistrivsel, konflikter, stress, opgaveløsning m.m. ...

> Læs mere om 'Den vanskelige samtale' ...

MU-samtalen

Lær at gennemføre profesionelle MU-samtaler der styrker medarbejdens motivation, effektivitet, udvikling og trivsel. Arbejd med aktiv lytning, spørgeteknikker, dialog, feedback, motivation ...

> Læs mere om kurset i MU-samtalen ...

Dit personlige lederskab

Kurset ”Dit personlige lederskab” giver dig øget indsigt i dine ledelseskompetencer, styrker og udviklingsområder. Lær at navigere i dit arbejdsliv med større overskud og mere nærvær.

> Læs om dit personlige lederskab ...