tlf70 70 79 18

facebook linkedin

 

MUS - Medarbejder-Udviklings-Samtaler med resultater

Professionel udvikling af medarbejderen gennem dialog


Lær at gennemføre MU-samtaler professionelt og konstruktivt med det optimale udbytte for begge parter. På dette kursus træner du en metodisk tilgang til MU-samtalen, og du får nye og spændende værktøjer til at skabe motivation, udvikling og handlekraft hos medarbejderen.

Hvem deltager på kurset i MUS?

Alle ledere der skal gennemføre MU-samtaler. Desuden HR-funktion, personalechefer, teamledere mv. Du kan både være ny eller øvet i at holde medarbejderudviklings-samtaler.

Udbytte på kurset i MUS

Du bliver i stand til at gennemføre dine MU-samtaler med et optimalt udbytte for medarbejderen, dig selv og din virksomhed.

Gennem MU-samtalen får dine medarbejdere styrket deres motivation og skærpet deres fokus på egen trivsel og arbejdsglæde.

Du får en komplet gennemgang af hele processen for MU-samtalen, og du får mulighed for at træne nye kreative metoder og teknikker der styrker din evne til at styre processen og sikre en ligeværdig og konstruktiv dialog om medarbejderens udvikling, motivation, arbejdsopgaver og mål.

Udbytte for virksomheden

Høj arbejdsglæde, motivation og engagement i arbejdet er effekten af en god MU-samtale. Den gode MU-samtale er med til at sikre at der sættes fokus på medarbejderens udviklingsmuligheder og -potentialer set i forhold til virksomhedens værdier, mål og rammer og til at der bliver handlet på de opnåede aftaler mellem leder og medarbejder.

Indhold på kurset i MU-samtalen

Kurset veksler mellem teori, dialog og masser af praktiske øvelser i aktiv lytning, samtaleteknik og kommunikation. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag.

 • Hvad er formålet med MUS for leder og for medarbejder?
 • Hvad skal MUS handle om – hvad skal den ikke handle om?
 • Medarbejders og leders forberedelse af MUS
 • Afklaring af begges roller og ansvar i samtalen
 • Gennemgang af MU-samtalens forskellige faser
 • Sæt rammerne – præsenter MU-samtalen
 • Følg op på tidligere aftaler og planer
 • Afdæk nuværende situation og begges behov og fremtidige ønsker
 • Brainstorm på muligheder og alternativer
 • Handlingsplanen forhandles på plads
 • Styrk medarbejderens motivation før og under samtalen
 • Nye værktøjer til din MU-samtale – jobhjul, behovshjul m.m.
 • Styrk din aktive og anerkendende lytning
 • Lær at bruge coachende spørgeteknikker
 • Brug af metoder til at give og modtage konstruktiv feedback
 • Masser af øvelser og dialog.

Se også andre relevante kurser:

Konflikthåndtering
Assertionstræning
Stresshåndtering
Stresscoach uddannelsen
Coaching kursus
Coachuddannelse
Lederen som coach
Dit personlige lederskab
Narrativ coaching 
Konfliktmægler og konfliktcoach uddannelsen.

 

Kursusinfo

Afholdes

Som firmakursus hos kunden efter aftale

Varighed 1-2 dage efter aftale
Holdstørrelse Aftales individuelt - vi anbefaler maks. 12

Pris pr. dag

19.800 kr. plus moms
Underviser Pia Hardy
Kontakt os Kontaktformular
Tlf. 20 32 32 69
eller
70 70 79 18
info@fortunakurser.dk

 

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn
Del på Google+