tlf70 70 79 18

facebook linkedin

   

Narrativ Coaching – gå på opdagelse i fortællinger

Få ny inspirende kraft til dine coachende samtaler

kursus i narrativ coachingØnsker du ny viden og inspiration til dine professionelle samtaler, så vil denne uddannelse i narrativ coaching være noget for dig. Uddannelsen vil give dig en ny tilgang til den coachende samtale – hvor du går på opdagelse i fortællinger, som kan handle om såvel privat- som arbejdsliv.

Du får både metoder til at se på det, der er vanskeligt i fokuspersonens liv og metoder til at gå på opdagelse i de livgivende fortællinger, hvor fokuspersonen finder fodfæste og bliver i stand til at foretage nye vigtige skridt i livet.

Med uddannelsen får du en metodisk tilgang til at gå på opdagelse i tanker, følelser og handlinger, som styrker fokuspersonens livskraft og letter det pres, som ofte opleves. Fokuspersonen vil gennem processen opleve, at der skabes et mere solidt ståsted i livet, som giver både glæde og mening. 

Hvem deltager på uddannelsen i narrativ coaching?

Du kan være konsulent, leder, vejleder, behandler eller coach. Fælles for deltagerne er, at de arbejder med den professionelle samtale i deres dagligdag, og at de ønsker nye livskraftige veje og metoder.

Udbytte for deltageren

Du får nye måder at tænke om det, der er vanskeligt i livet og nye metoder til at lytte og spørge på. Du styrker din evne til at gå på opdagelse i fortællinger og skabe mening og ny livskraft hos fokuspersonen. Du vil på uddannelsen også selv opleve værdien af en narrativ tilgang og finde frem til det, der er vigtigt i dit eget liv og hvilke skridt, der nu bliver afgørende for dig.
 

Udbytte for virksomheden

Virksomheden vil opleve en medarbejder der bliver endnu bedre til at gennemføre professionelle samtaler og styre processer, som åbner op til de mange livgivende fortællinger i virksomheden, der bidrager til at styrke arbejdsglæden, værdierne og fællesskabet.

Underviser

Jørgen Juul Jensen - underviser på kurset i narrativ coachingJørgen Juul Jensen underviser på Fortunas uddannelser i Narrativ coaching og Facilitering af gruppesamtaler. Han er en megen erfaren underviser og coach, der mestrer kunsten at skabe berigende samtaler med mennesker, der befinder sig i meget forskellige livssituationer.

Deltagerne vurderer Jørgen Juul Jensens kurser og uddannelser som meget inspirerende. De værdsætter især koblingen mellem teori og praksis, som gør dem i stand til at forankre den nye viden i den konkrete kontekst, som de befinder nu sig i.
  


Form og varighed

Uddannelsen strækker sig over i alt 5 dage - 2 x 2 dage og 1 afsluttende dag.

Der veksles mellem indlæg, demoer, træning, fælles drøftelse og øvelser med brug af træningskort, hvor du træner din narrative coaching i praksis. Mellem modulerne træner du også det, som du har lært på kursusdagene.

Holdet er på maximalt 10 deltagere for at sikre tid til såvel gruppeprocesser som plads til den enkelte deltagers proces og udvikling.
 

Kursets indhold

DAG 1. På opdagelse i fortællinger og det der er svært 

Der arbejdes med:

 • Træning i at samtale om det der er vanskeligt i arbejds- eller privatliv
 • Navngivning og afgrænsning af problemet
 • Vanskelighedens effekt på fokuspersonens liv
 • Forholde sig til det vanskelige og lette presset på personen.
   

DAG 2. På opdagelse i livgivende fortællinger

Der arbejdes med:

 • Foretrukne og livgivende fortællinger
 • Personens respons, intentioner og værdier som et grundlag til at finde fodfæste
 • Identitet og det som personen gerne vil bidrage med
 • Handlingernes landskab hvor der kan tages nye meningsfulde skridt.
   

DAG 3. På opdagelse efter stærke gensidige relationer

Der arbejdes med:

 • Historier hvor der har været gensidige relationer
 • De livskraftige fortællinger om et fælles VI
 • Deltagerne på holdet inddrages som inspirerende vidner.
 • En aktiv samarbejdsrelation mellem coach og fokusperson.
   

DAG 4. På opdagelse efter et sted med mindre pres

Der arbejdes med:

 • En forståelse af den moderne magt som presser os til at leve op til tidens normer
 • Forståelse af de kulturelle sammenhænge som vi hver især befinder os i
 • Hvordan presset kan lettes fra fokuspersonens skuldre
 • Vej til at blive en aktør der tager betydningsfulde skridt.

DAG 5. Deltagerne demonstrerer deres narrative praksis

Den sidste dag på uddannelsen gennemfører deltagerne en session i narrativ praksis med en gæst eller kursusdeltager, hvor holdet inddrages som vidner. Alle får efterfølgende feedback fra underviseren på deres coachingpraksis.
 

Andre relaterede coachuddannelser og kurser

Coaching kursus
Coachuddannelse
Lederen som coach
Stresscoach uddannelse
Stresscoaching for coaches
Konfliktmægler og konfliktcoach uddannelsen
Facilitering af gruppesamtaler..

 

> Gå til toppen af siden

 

Kursusinfo

Afholdes Denne uddannelse kan afholdes som lukket arrangement for jer efter aftale. Kursusindholdet kan skræddersys efter jeres ønsker - fx med udgangspunkt i jeres hverdag og udfordringer.  
  
Varighed Kan fx afholdes fra 3-5 dage med passende intervaller efter aftale
Pris  Efter aftale
  
Holdstørrelse Aftales individuelt
   
Underviser Jørgen Juul Jensen
 
 
Sted Efter aftale
  
Kontakt os Kontaktformular
Tlf. 20 32 32 69 eller 70 70 79 18
info@fortunakurser.dk

 

Diplom for fremragende kundekontakt: Læs om testen fra Finduddannelse.dk  

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn
Del på Google+

 

Udtalelser

Jeg kan stærkt anbefale kurset i Narrativ Coaching. Jørgen er en dygtig underviser, der forstår at formidle den narrative teori og praksis på en yderst kvalificeret måde. Som kursist har jeg følt mig mødt med såvel omsorgsfuld interesse som med faglige udfordringer. Og kurset har sat mig i stand til - og givet mig mod på - at indarbejde den narrative metode i min coaching.”
Miriam Asvarisch. Vejleder og coach, Jobcenter Bornholm


Da jeg valgte kurset i narrativ coaching, var det ud fra en hensigt at, gå på opdagelse i det narrative landskab. Jeg må sige det blev en rigtig god rejse, med en dygtig og engageret underviser.
Jeg fik alt det med som jeg havde forventet, masser af øvelser, men altid med en teoretisk baggrund og forståelse. Nu kan jeg bevæge mig mere ud i landskabet af narrative tilgange, og med den bagage, jeg også havde i forvejen. Kvaliteten ved dette kursus er nemlig, du aflærer ikke. Men tager erfaringer med, som du havde i forvejen. Jeg kan varmt anbefale dette kursus.
Lonnie Iversen, Pædagogisk konsulent. Tårnby kommune

Jeg har haft fornøjelsen af at deltage i et kursusforløb i narrativ coaching, som Jørgen Juul Jensen stod for. Jørgen er en dygtig og engageret formidler, der forstår at gøre det fagområde, han brænder for, vedkommende og personligt. Jørgen er desuden en meget kompetent og tillidsvækkende coach, som man føler sig i trygge hænder hos. Jeg fik stort udbytte af Jørgens coaching og oplevede, hvorledes Jørgen umærkeligt formåede at dreje min indsigt i min egen situation i en overraskende retning. Mine egne pointer står stadig meget klare for mig.”
Tine Hartmann Hansen. Studentervejleder på Syddansk Universitet

> Læs alle udtalelser