tlf70 70 79 18

Velkommen - personlig coaching - universet

 

Individuelle udviklingsforløb - få personlig coaching og træning

Sæt trivsel, arbejdglæde og motivation på dagsordenen

Her får du en række tilbud om personlige udviklingsforløb, der alle sigter på at sikre dig et arbejdsliv med større arbejdsglæde og livskvalitet.

Du kan vælge mellem personlig coaching inden for områderne:

  • personlig stresscoaching
  • konfliktcoaching og mægling
  • karrierecoaching
  • ledercoaching
  • coaching i præsentationsteknik 
  • skrivecoaching med sproglig rådgivning.

 Læs mere om alle de forskellige muligheder herunder.
  

Personlig stresscoaching

Få hjælp til at håndtere din stress og genvinde din fysiske og psykiske balance. Styrk din selvindsigt og dine strategier gennem et personligt og fortroligt stresscoaching forløb.


Læs mere om stresscoaching >

 

Personlig konfliktcoaching

Få hjælp til at håndtere og løse fastlåste konflikter gennem et personligt og fortroligt konfliktcoachingforløb. Styrk dit overblik, få stærke følelser til at falde til ro, og find frem til tilfredsstillende løsninger for alle parter.

Læs mere om konfliktcoaching >

Konfliktmægling

Få hjælp til at håndtere og løse konflikter gennem konfliktmægling. Find gode løsninger, som styrker den indbyrdes relationen og får stærke følelser til at falde til ro gennem et personligt og fortroligt mæglingsforløb.

Læs mere om konfliktmægling >

Personlig karrierecoaching

Find dine karrieremål, og planlæg din karrierevej ud i fremtiden. Med karrierecoaching vil du få et solidt beslutningsgrundlag og en personlig handlingsplan, som vil være en stor støtte for dig på vejen mod din karrieredrøm.

Læs mere om karrierecoaching >

Personlig ledercoaching

Tag på en rejse mod et stærkt, autentisk og bæredygtigt lederskab. Få kortlagt dine udfordringer og succeser som leder – både når det gælder dine ansvarsområder, kompetencer, samarbejdsrelationer, roller og dine præferencer.

Læs mere om ledercoaching >

Coaching i præsentationsteknik

Bliv klædt på til at præsentere dine budskaber klart og præcist med større gennemslagskraft og sikkerhed gennem et personligt træningsforløb. Lær teknikker til at manøvrere med overblik og sikkerhed som professionel oplægsholder.

Læs mere om coaching i præsentationer>

 

Individuel skrivecoaching

Få individuel sproglig rådgivning og skrivecoaching. Bliv endnu bedre til at skrive professionelle tekster gennem fokuseret personlig træning og konstruktiv feedback. Gå i dybden med de tekster, du sidder med til daglig, og få løftet dine sproglige færdigheder.

Læs mere om skrivecoaching >