tlf70 70 79 18

facebook linkedin

 

Stresscoach uddannelse med certificering

Bliv professionel stresscoach og stressvejleder

stresscoach uddannelse - Fortuna kurser

Stress i danskernes hverdag er ikke kun et forbigående problem. Alt for ofte oplever vi, at en på vores arbejdsplads eller i vores omgangskreds bliver ramt af stress. Det er et problem, der påvirker os alle. Stressen resulterer i sygemeldinger, nedsat arbejdsevne, et ringere psykisk arbejdsmiljø og en dårligere livskvalitet. Derfor er der brug for mange flere professionelle, der kan arbejde med stresshåndtering og forebyggelse.

Brænder du for at hjælpe andre med at håndtere et af vores tids største problemer – nemlig den voksende stress i hverdagen? Så vil denne stresscoach uddannelse give dig både ekspertviden og kompetencerne til at klare opgaven som professionel stresscoach og stressvejleder. Uddannelsen består af 4 moduler a 2 dage.
 

Stresscoach uddannelsens målgruppe

Stresscoachuddannelsen henvender sig til både ledere og medarbejdere som ønsker at udvikle deres faglige ekspertise i at støtte og vejlede virksomheder og individer i at håndtere og forebygge stress. Deltagerne er typisk ledere, HR-personale, konsulenter, tillidsrepræsentanter, rådgivere, behandlere, ledere og andre professionelle. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på uddannelsen.

Er du i forvejen uddannet coach, eller har du tilsvarende kompetencer i samtaletræning, kan du i stedet deltage på vores stresscoach overbygning med certificering - som strækker sig over 2 moduler a 2 dage. Læs mere om stresscoach overbygningen her.
 

Udbytte på stresscoach uddannelsen

På vores stresscoach uddannelse bliver du undervist og trænet i at tage rollen som stressekspert og professionel stresscoach. Du erhverver et indgående kendskab til, hvad stress er, og hvordan stress påvirker det enkelte individ og dets omgivelser.

Du arbejder med at identificere stress-symptomer, stressniveauer og -faktorer. Og du får effektive og evidensbaserede metoder til at hjælpe den stressramte med at styrke sin selvindsigt og håndtere og forebygge de årsager, der har medvirket til, at personen har fået stress.

Du bliver præsenteret for den nyeste viden inden for områderne stresscoaching, motivation og trivsel. Og du træner Fortunas stresscoachingmodel specielt udviklet til at lede samtaler om stresshåndtering og forebyggelse. Du får masser af praktisk erfaring i at gennemføre coachende samtaler og arbejde stressforebyggende både med enkeltpersoner, grupper og organisationer.

Efter uddannelsen vil du som professionel stresscoach og stressvejleder kunne:

 • opfange stress-signaler og identificere stressens årsager
 • kortlægge forskellige grader af stressniveauer
 • rådgive den stressramte om stress-forebyggelse og stresshåndtering
 • gennemføre professionelle coaching-samtaler i de forskellige faser af et stressforløb
 • varetage processen omkring sygemelding, rådgivning og behandling af den stressramte
 • indsluse den sygemeldte nænsomt og effektivt tilbage til jobbet
 • facilitere stresscoaching i grupper og teams
 • vejlede og rådgive om forebyggende stresstiltag i virksomheder
 • holde foredrag og workshops om stressforebyggelse og -håndtering
 • medvirke som sparringspartner ved implementering af en stresspolitik.
    

Virksomhedens udbytte

En uddannet stresscoach og stressvejleder vil være rustet til at føre de nødvendige samtaler med en stressramt medarbejder eller leder og sørge for, at den stressramte bliver guidet igennem det rette stresshåndteringsforløb. Stresscoachen vil også kunne agere som en professionel sparringspartner og rådgiver for HR, ledelse samt andre involverede parter. Alt i alt vil virksomheden opleve at stress bliver håndteret og forebygget af professionelle kræfter, hvilket vil resultere i færre sygedage, øget trivsel og effektivitet.
 

Din underviser på stresscoach uddannelsen

Pia Hardy: Underviser på stresscoah uddannelsen Pia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale inden for stressrådgivning og stresscoaching. Hun har mange års erfaring i at vejlede, coache og undervise virksomheder i at håndtere udfordringer med stress.

Hun har siden 2005 uddannet og certificeret utallige medarbejdere og ledere på Fortunas populære stresscoach -, konfliktcoach- og erhvervscoach -uddannelser.
I sin coaching praksis arbejder hun selv med at coache ledere, medarbejdere og teams, som ønsker at mestre udfordringer inden for karriereudvikling, stress- og konflikthåndtering. Du kan læse mere om vores karrierecoaching og stresscoaching forløb her.

Pia er certificeret stresscoach, konfliktløser og mediator og en meget efterspurgt underviser. Deltagerne vurderer hende som både topengageret, inspirerende og empatisk med fokus på den enkelte deltagers styrker og udfordringer. Læs mere om Pia Hardy.
 

Form og indhold på stresscoach uddannelsen

På stresscoaching modulerne veksles der mellem teoretiske oplæg, diskussion, demo og masser af træning i at bruge teknikkerne i praksis, samt supervision. Din træning kan med fordel tage udgangspunkt i cases fra din egen hverdag.

På vores stresscoachuddannelse er holdene små – maksimalt 8 deltagere – så der er masser af tid til selvrefleksion, dialog og en grundig feedback til den enkelte deltager.

Uddannelsen løber over 4 moduler a 2 dage og afslutter med en skriftlig og mundtlig eksamen og din certificering. Imellem modulerne træner du den stresscoachende samtale.
Din certificering forudsætter, at du har gennemført og dokumenteret minimum 9 stresscoach-sessioner, deltaget på alle modulerne samt bestået både den mundtlige og skriftlige eksamen.

Stresscoach uddannelsens moduler

Modul 1: Grundlæggende coaching og dig som professionel stresscoach

På dette modul får du et indgående kendskab til, hvad coaching er. Du træner coaching i praksis, og du vil også selv opleve at blive coachet. Når du går hjem fra dette modul, har du lært de grundlæggende coachfærdigheder og den effektive Fortuna coachingmodel, som sikrer, at du kan gennemføre professionelle coachende samtaler. Du arbejder også med dine egne styrker og fokusområder som stresscoach og stressvejleder.

På modul 1 lærer du om:

 • Hvad coaching er, og hvordan og hvornår det kan bruges?
 • Fortunas 6 trins coachingmodel
 • At lytte effektivt og stille kraftfulde spørgsmål
 • Afklaring af fokuspersonens aktuelle situation
 • Opstilling af mål og afklaring af fokuspersonens værdier
 • Skabe bevidsthed om uhensigtsmæssige vaner og mønstre
 • Afklaring og styrkelse af motivation
 • Udforskning af alternativer og nye handlemuligheder
 • Opstille realistiske handlingsplaner
 • Din rolle og egenskaber som coach og stresscoach
 • Mestring af den tillidsfulde coachingrelation
 • Masser af praktisk træning i små grupper.
    

Modul 2: Videregående coaching - bryd igennem og skab forandring

På modul 2 udbygger og styrker du din viden om de vigtigste temaer i et coachingforløb. Du får flere værktøjer til at afklare fokuspersonens udfordringer og ønskede mål. Du arbejder med at bevidsthedsgøre forhindringer og hæmmende overbevisninger og skabe nye støttende tanke- og adfærdsmønstre hos fokuspersonen. Desuden arbejder du med at skabe din egen optimale tilstand som coach og stresscoach.

På modul 2 arbejder du med:

 • Flere effektive værktøjer til at afklare mål
 • Bevidsthed og prioritering af værdier og behov
 • Undskyldninger og modstand mod forandringer
 • Metoder til at bryde hæmmende overbevisninger og vaner
 • Opfølgning på coaching/stresscoaching sessioner og evaluering af forløbet
 • Din egen optimale tilstand som coach/stresscoach
 • ICF’s kernekompetencer og etiske regler om forsvarlig coaching
 • Masser af træning i at coache og stresscoache med feedback og supervision.
   

Modul 3: Stress og stresscoaching

På dette modul får du en grundig indføring i stressens væsen. Du arbejder med at identificere stress-symptomer, stressniveauer, stresskilder og kortlægge individuelle stressprofiler. Du træner Fortunas stresscoaching-model, som specielt er udviklet til at coache personer med stressrelaterede problematikker.

På modul 3 arbejder du med:

 • Stress-signaler og at identificere et stressniveau
 • Stressens påvirkning af hjerne og krop
 • Fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner
 • Stresskilder og årsager
 • Stressens forskellige faser – fra belastning til sygemelding
 • Fortunas stresscoaching-model trin for trin
 • Stress-samtalerne trin for trin i et stressforløb
 • Stresshåndtering – metoder og strategier
 • Arbejdsrelateret stress og det psykiske arbejdsmiljø
 • Tests til at identificere adfærdsmønstre, stressfaktorer og -reaktioner
 • Trænings-sessioner i stressrådgivning og -coaching af den stressramte.
    

Modul 4: Stresscoaching og certificering

På dette stresscoaching modul fokuserer du på at træne dine kompetencer yderligere, og du får viden om, hvordan du fungerer som vejleder ved implementering af en stresspolitik og som sparringspartner over for ledelse/HR/ledere i de forskellige faser af et stressforløb. Modulet afsluttes med en skriftlig prøve, en mundtlig eksamen og din certificering.

På modul 4 arbejder du med:

 • Sammenhænge mellem personlighed, livsstil og stress
 • Analyse af forskellige stresscases
 • Indslusningsplaner for den stressramte i jobbet
 • Stressrådgivning og stresspolitik i virksomheden
 • Stresscoaching af grupper og teams
 • Mindfullnes meditation og afslapningsteknikker
 • Afgrænsning af din rolle som stresscoach
 • Din personlige handlingsplan som stresscoach
 • Sessioner med træning i stresscoaching
 • Certificering – den skriftlige og mundtlige prøve.
    

Et udpluk af referencer

DONG Energy, Bankdata, Erhvervsakademi Sjælland, DSB Fremføring Aalborg, Unicef, Danske Bank, McKinsey & Co, KMD, BUPL Storkøbenhavn, Regionshospitalet Randers, SEB Pension, Metronome Productions, Trafikselskabet Movia, Rødovre Kommune, Merrild Coffee Systems A/S, Københavns Borgerservice, Jobcenter Ringsted, Albertslund kommune, Jobcenter Roskilde, Marienhoffskolen.

Læs mere om vores andre coachuddannelser og kurser i coaching

> Coaching kursus - alt om grundlæggende coaching

> Lederen som coach - lær alt om den coachende ledelsesstil

> Narrativ coaching - nye perspektiver på coaching

> Coachuddannelse - bliv certificeret coach

> Stresscoaching for coaches - bliv certificeret stresscoach

> Konfliktmægler og konfliktcoach uddannelsen

> Se en oversigt over relaterede kurser


> Gå til top

 

Kursusinfo

Datoer
Datoer 2021
Modul 1: 28.-29. jan
Modul 2: 4.-5. mar.
Modul 3: 19.-20. apr.
Modul 4: 25.-26. maj

Modul 1: 30.-31. aug. 
Modul 2: 30. sep.-1. okt.
Modul 3: 28.-29. okt.
Modul 4: 22.-23. nov.

Varighed 4 moduler a 2 dage = 8 dage, kl. 9-16

Pris pr. deltager 24.800 kr. plus moms. Pris er  inkl. materiale, certificering og forplejning.
Kursusleder Pia Hardy
Sted Ascot Hotel
Studiestræde 61
1554 København V
Kontakt os Kontaktformular
Tlf. 20 32 32 69
eller 70 70 79 18

info@fortunakurser.dk

 

Stresscoach uddannelse
 1. Dato:(*)
  Dato er obligatorisk
 2. Navn:(*)
  Navn er obligatorisk
 3. Firma:
  Firma er obligatorisk
 4. Stilling:
  Stilling er obligatorisk
 5. Adresse:(*)
  Adresse er obligatorisk
 6. Postnr. og by:(*)
  Postnummer og by er obligatorisk
 7. Telefon:
  Telefon kun med tal er obligatorisk
 8. Email:(*)
  Gyldig emailadresse er obligatorisk
 9. EAN-nr.:
  Invalid Input
  (hvis du er offentligt ansat)
 10. Jeg ønsker at modtage nyhedsmails
  Invalid Input
 11. Kommentarer eller spørgsmål
  Invalid Input

Denne stresscoach uddannelse kan afholdes som internt firmakursus hos jer og kan tilpasses jeres ønsker og behov, bl.a. med cases fra jeres egen hverdag. Varighed og holdstørrelse aftales individuelt.

Diplom for fremragende kundekontakt: Læs om testen fra Finduddannelse.dk

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn
Del på Google+

Udtalelser
”Stresscoach uddannelsesforløbet hos Fortuna byder på nogle intense og meget berigende undervisningsdage som er en rigtig god blanding af teori og praksis. Jeg var uddannet stressvejleder inden jeg begyndte på kurset, og det har givet mig en bred forståelse for, hvad stress er og hvordan man kan forebygge at stress opstår. Men stresscoach uddannelsesforløbet har bragt mig videre end det. Nu føler jeg mig klar til ikke blot at identificere stress og forebygge at stress opstår, men også til at håndtere stress ved at coache enkeltpersoner og grupper. Pia Hardy er en dygtig og inspirerende underviser. Hun hviler meget i sig selv og har en er derfor også en god rollemodel i forhold til tydeliggøre betydningen af coachens egentilstand forud for en coachingsession. Jeg kan virkelig anbefale uddannelsen som stresscoach hos Fortuna."
Marlene Lykke Knudsen, HR-Konsulent, Greve Kommune

Et fantastisk kursus med en dygtig underviser. Det er tydeligt, at hun har mange års erfaring og kompetencer inden for området. Er dygtig til at videreformidle viden og inddrage kursisterne på en meget empatisk måde. Kan klart anbefales.
Camilla Vagnsø, Socialudviklingskonsulent, Klintegården

Pia er god til at give eksempler og cases i undervisningen, så det er let at forstå teorien. Pia har en betryggende og sjov måde at være på, så stemningen er let og god.
Tine Christensen, socialrådgiver, KIApro ApS

"Pia har givet mig en utrolig god gennemgang af stresskilder, stress-signaler og værktøjer til hvordan medarbejdere kan guides igennem, erkende og håndtere deres stress-situation. Således at de kan trives i fremtiden. Tak for en supergod undervisning. Jeg føler mig superklar til at gøre en forskel i mit firma i forhold til trivsel."
Karina Lorentzen, Lægemiddelkonsulent, GSK

"Det har været både berigende, underholdende og lærerigt at blive uddannet hos Pia Hardy. En spændende rejse, som ruster en selv og styrker ens faglighed. Pia er yderst erfaren, inspirerende, ordentlig og oprigtig. Man føler sig i trygge hænder, samtidigt med at man udfordres."
Helle Pia Kirkelund, viceleder, Ringsted Ny Friskole

Pia Hardy har stor erfaring og et nærvær, der får kursusdeltagerne til at føle sig godt tilpas, også ved coaching-sessioner i plenum. Der er god afveksling mellem teori og praktiske øvelser i undervisningen. Udleveret materiale er meget brugbart efterfølgende. Jeg kan klart anbefale kurset til dig, der ønsker en god solid grunduddannelse inden for coaching og stresscoaching.
Helle Ebskov, HR-specialist, Cowi A/S

"Et helt fantastisk forløb med masser af gode værktøjer, som vil være til gavn for enhver leder. Pia Hardy er en super dygtig underviser. Kan kun anbefale det."
Henrik Teglstup, Forstander, Hjembæk Efterskole

"Jeg har fået nye kompetencer, serveret professionelt af Pia Hardy. Fantastisk fordeling af fakta og "hands on" erfaring gør stresscoach uddannelsen super relevant og brugbar."
Katrine Herforth, Programchef, Warner Brothers Danmark

"Pia har en fin balance mellem den professionelle og personlige tilgang. Det gør kurset nærværende og personligt. Jeg har her været på en rejse med stor personlig udvikling og udbytte rent fagligt."
Johanna Søndergaard, Sygeplejerske, Core Management

"Stresscoach uddannelsens indhold er særdeles kompetent præsenteret, og der er en meget fin balance mellem teori og praksis. Underviser Pia Hardy er super dygtig både fagligt og i sin evne til at formidle og have dialog med kursisterne. Er særdeles tilfreds med Fortuna Kurser og Pia Hardy."
Maria Sourmpi, fuldmægtig, Udlændingestyrelsen

"Der blev i uddannelsesforløbet udvist stor fleksibilitet både i forhold til indhold og tid. Uddannelsen blev formet ud fra deltagernes forudsætninger, behov og ønsker. Der har været en god og åben dialog, det faglige indhold var meget relevant, og der var meget deltager-aktivitet og mulighed for at afprøve det gennemgåede materiale i praksis."
Ditte Jacobsen, uddannelsesofficer, Forsvaret

"Jeg er oprigtigt imponeret af det gedigne materiale som Fortuna har udarbejdet til sin stresscoach uddannelse og som Pia Hardy på en galant og pædagogisk måde giver videre til os deltagere. Tusind tak for en meget udviklende og inspirerende uddannelse".
Birgit Off, coach, erhvervspsykologisk konsulent & terapeut, Stockholm

"Et rigtig spændende og givende forløb. Pia er meget nærværende og god til at inddrage relevante eksempler og relatere teori til praksis. Det har alt i alt været et rigtig godt og udviklende forløb."
Mia Aaskov, Executive Management Consultant, BusinessGuides

"Tusind tak til Pia Hardy for hendes evne til at formidle teori og faglighed, så det bliver interessant og underholdende. Jeg vil fremover anbefale hendes kurser til dem jeg kender, som ønsker at tage en stress coachuddannelse. "Jeg har fået stort udbytte af uddannelsen og kan mærke, at min viden om stress vil få stor betydning i mit fremtidige job og også i min egen personlige udvikling."
Camilla Davidsen, pædagog, selvstændig

Det har været en fantastisk rejse med stor selvindsigt, og ikke mindst mange gode værktøjer til at håndtere stress. Kurset lever fuldt ud op til mine forventninger og har i den grad inspireret mig til at redefinere min fremtid, så den indeholder coaching. Pia er en varm og inspirerende underviser, som jeg kun kan give mine bedste anbefalinger.
Jannie Christensen, Planner

Pia er en dygtig og kompetent underviser. Jeg føler mig fuldstændig klar til at gå ud i praksis og arbejde med stresscoaching.
Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent, Vejen kommune

> Læs alle udtalelser