Whocopied.me protects this content

Stresscoach uddannelse med certificering

Bliv professionel stresscoach og stressvejleder

Brænder du for at hjælpe andre med at håndtere et af vores tids største problemer – nemlig den voksende stress i hverdagen? Så vil denne uddannelse give dig både ekspertviden og kompetencerne til at klare opgaven som professionel stresscoach og stressvejleder. Uddannelsen består af 4 moduler a 2 dage.

Stress i danskernes hverdag er nemlig ikke kun et forbigående problem. Alt for ofte oplever vi, at en på vores arbejdsplads eller i vores omgangskreds bliver ramt af stress. Det er et problem, der påvirker os alle. Stressen resulterer i sygemeldinger, nedsat arbejdsevne, et ringere psykisk arbejdsmiljø og en dårligere livskvalitet. Derfor er der brug for mange flere professionelle, der kan arbejde med stresshåndtering og forebyggelse. Her kan du læse mere om, hvordan denne uddannelse kan klæde dig på til at mestre dette.
 

Stresscoach uddannelsens målgruppe

Denne uddannelse henvender sig til både ledere og medarbejdere som ønsker at udvikle deres faglige ekspertise i at støtte og vejlede virksomheder og individer i at håndtere og forebygge stress. Deltagerne er typisk ledere, HR-personale, konsulenter, tillidsrepræsentanter, rådgivere, behandlere, ledere og andre professionelle. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på uddannelsen.

Er du i forvejen uddannet coach, eller har du tilsvarende kompetencer i samtaletræning, kan du i stedet deltage på vores stresscoach overbygning med certificering - som strækker sig over 2 moduler a 2 dage. Læs mere om overbygningen her.
 

Dit udbytte på uddannelsen

På vores uddannelse bliver du undervist og trænet i at tage rollen som stressekspert og professionel stresscoach. Du erhverver et indgående kendskab til, hvad stress er, og hvordan det påvirker det enkelte individ og dets omgivelser.

Du arbejder med at identificere stress-symptomer, stressniveauer og -faktorer. Og du får effektive og evidensbaserede metoder til at hjælpe den stressramte med at styrke sin selvindsigt og håndtere og forebygge de årsager, der har medvirket til, at personen har fået stress.

Du bliver præsenteret for den nyeste viden inden for områderne stresscoaching, motivation og trivsel. Og du træner Fortunas stresscoachingmodel specielt udviklet til at lede samtaler om stresshåndtering og forebyggelse. Du får masser af praktisk erfaring i at gennemføre coachende samtaler og arbejde stressforebyggende både med enkeltpersoner, grupper og organisationer.

Efter uddannelsen vil du som professionel stresscoach og stressvejleder kunne:

 • opfange stress-signaler og identificere stressens årsager
 • kortlægge forskellige grader af stressniveauer
 • rådgive den stressramte om stress-forebyggelse og stresshåndtering
 • gennemføre professionelle coaching-samtaler i de forskellige faser af et stressforløb
 • varetage processen omkring sygemelding, rådgivning og behandling af den stressramte
 • indsluse den sygemeldte nænsomt og effektivt tilbage til jobbet
 • facilitere stresscoaching i grupper og teams
 • vejlede og rådgive om forebyggende stresstiltag i virksomheder
 • holde foredrag og workshops om stressforebyggelse og -håndtering
 • medvirke som sparringspartner ved implementering af en stresspolitik.
    

Virksomhedens udbytte

En uddannet stresscoach og stressvejleder vil være rustet til at føre de nødvendige samtaler med en stressramt medarbejder eller leder og sørge for, at den stressramte bliver guidet igennem det rette stresshåndteringsforløb. Stresscoachen vil også kunne agere som en professionel sparringspartner og rådgiver for HR, ledelse samt andre involverede parter. Alt i alt vil virksomheden opleve at stress bliver håndteret og forebygget af professionelle kræfter, hvilket vil resultere i færre sygedage, øget trivsel og effektivitet.

Er du klar til at tilmelde dig, så klik her

Dato er obligatorisk
Navn er obligatorisk
Firma er obligatorisk
Stilling er obligatorisk
Adresse er obligatorisk
Postnummer og by er obligatorisk
Telefon kun med tal er obligatorisk
Gyldig emailadresse er obligatorisk
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Du skal acceptere privatlivspolitikken for at kunne tilmelde dig.

Din underviser på uddannelsen - Pia Hardy

Underviser på stresscoach-uddannelsenJeg hedder Pia Hardy og er er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale inden for stressrådgivning og stresscoaching. Jeg har mange års erfaring i at vejlede, coache og undervise virksomheder i at håndtere udfordringer med stress.

Jeg har siden 2005 uddannet og certificeret utallige medarbejdere og ledere på mine populære stresscoach -, konfliktcoach- og erhvervscoach -uddannelser.
I min coaching praksis arbejder jeg med at coache ledere, medarbejdere og teams, som ønsker at mestre udfordringer inden for karriereudvikling, stress- og konflikthåndtering. Du kan læse mere om mine karrierecoaching og stresscoaching forløb her.

Jeg er certificeret stresscoach, konfliktløser og mediator og en efterspurgt underviser. Deltagerne vurderer mig som både topengageret, inspirerende og empatisk med fokus på den enkelte deltagers styrker og udfordringer.
Se flere kundeudtalelser her >
Læs mere om Pia Hardy her >
 

Form og indhold på uddannelsen

På stresscoaching modulerne veksles der mellem teoretiske oplæg, diskussion, demo og masser af træning i at bruge teknikkerne i praksis, samt supervision. Din træning kan med fordel tage udgangspunkt i cases fra din egen hverdag.

På vores uddannelse er holdene små – maksimalt 8 deltagere – så der er masser af tid til selvrefleksion, dialog og en grundig feedback til den enkelte deltager.

Uddannelsen løber over 4 moduler a 2 dage og afslutter med en skriftlig og mundtlig eksamen og din certificering. Imellem modulerne træner du den stresscoachende samtale.
Din certificering forudsætter, at du har gennemført og dokumenteret minimum 9 stresscoach-sessioner, deltaget på alle modulerne samt bestået både den mundtlige og skriftlige eksamen.
 

Stresscoach uddannelsens moduler  

Modul 1: Grundlæggende coaching og dig som professionel stresscoach

På dette modul får du et indgående kendskab til, hvad coaching er. Du træner coaching i praksis, og du vil også selv opleve at blive coachet. Når du går hjem fra dette modul, har du lært de grundlæggende coachfærdigheder og den effektive Fortuna coachingmodel, som sikrer, at du kan gennemføre professionelle coachende samtaler. Du arbejder også med dine egne styrker og fokusområder som stresscoach og stressvejleder.

På modul 1 lærer du om:

 • Hvad coaching er, og hvordan og hvornår det kan bruges?
 • Fortunas 6 trins coachingmodel
 • At lytte effektivt og stille kraftfulde spørgsmål
 • Afklaring af fokuspersonens aktuelle situation
 • Opstilling af mål og afklaring af fokuspersonens værdier
 • Skabe bevidsthed om uhensigtsmæssige vaner og mønstre
 • Afklaring og styrkelse af motivation
 • Udforskning af alternativer og nye handlemuligheder
 • Opstille realistiske handlingsplaner
 • Din rolle og egenskaber som coach og stresscoach
 • Mestring af den tillidsfulde coachingrelation
 • Masser af praktisk træning i små grupper.
    

Modul 2: Videregående coaching - bryd igennem og skab forandring

På modul 2 udbygger og styrker du din viden om de vigtigste temaer i et coachingforløb. Du får flere værktøjer til at afklare fokuspersonens udfordringer og ønskede mål. Du arbejder med at bevidsthedsgøre forhindringer og hæmmende overbevisninger og skabe nye støttende tanke- og adfærdsmønstre hos fokuspersonen. Desuden arbejder du med at skabe din egen optimale tilstand som coach og stresscoach.

På modul 2 arbejder du med:

 • Flere effektive værktøjer til at afklare mål
 • Bevidsthed og prioritering af værdier og behov
 • Undskyldninger og modstand mod forandringer
 • Metoder til at bryde hæmmende overbevisninger og vaner
 • Opfølgning på coaching/stresscoaching sessioner og evaluering af forløbet
 • Din egen optimale tilstand som coach/stresscoach
 • ICF’s kernekompetencer og etiske regler om forsvarlig coaching
 • Masser af træning i at coache og stresscoache med feedback og supervision.
   

Modul 3: Stress og stresscoaching

På dette modul får du en grundig indføring i stressens væsen. Du arbejder med at identificere stress-symptomer, stressniveauer, stresskilder og kortlægge individuelle stressprofiler. Du træner Fortunas stresscoaching-model, som specielt er udviklet til at coache personer med stressrelaterede problematikker.

På modul 3 arbejder du med:

 • Stress-signaler og at identificere et stressniveau
 • Stressens påvirkning af hjerne og krop
 • Fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner
 • Stresskilder og årsager
 • Stressens forskellige faser – fra belastning til sygemelding
 • Fortunas stresscoaching-model trin for trin
 • Stress-samtalerne trin for trin i et stressforløb
 • Stresshåndtering – metoder og strategier
 • Arbejdsrelateret stress og det psykiske arbejdsmiljø
 • Tests til at identificere adfærdsmønstre, stressfaktorer og -reaktioner
 • Trænings-sessioner i stressrådgivning og -coaching af den stressramte.
    

Modul 4: Stresscoaching og certificering

På dette modul fokuserer du på at træne dine kompetencer yderligere, og du får viden om, hvordan du fungerer som vejleder ved implementering af en stresspolitik og som sparringspartner over for ledelse/HR/ledere i de forskellige faser af et stressforløb. Modulet afsluttes med en skriftlig prøve, en mundtlig eksamen og din certificering.

På modul 4 arbejder du med:

 • Sammenhænge mellem personlighed, livsstil og stress
 • Analyse af forskellige stresscases
 • Indslusningsplaner for den stressramte i jobbet
 • Stressrådgivning og stresspolitik i virksomheden
 • Stresscoaching af grupper og teams
 • Mindfullnes meditation og afslapningsteknikker
 • Afgrænsning af din rolle som stresscoach
 • Din personlige handlingsplan som stresscoach
 • Sessioner med træning i stresscoaching
 • Certificering – den skriftlige og mundtlige prøve.
   

Et udpluk af referencer

DONG Energy, Bankdata, Erhvervsakademi Sjælland, DSB Fremføring Aalborg, Unicef, Danske Bank, McKinsey & Co, KMD, BUPL Storkøbenhavn, Regionshospitalet Randers, SEB Pension, Metronome Productions, Trafikselskabet Movia, Rødovre Kommune, Merrild Coffee Systems A/S, Københavns Borgerservice, Jobcenter Ringsted, Albertslund kommune, Jobcenter Roskilde, Marienhoffskolen.

Læs mere om vores andre coachuddannelser og kurser i coaching

Udtalelser

Kursusinfo

Afholdes:

Datoer 2024
Modul 1: 29.-30. jan.
Modul 2: 4.-5. mar.
Modul 3: 8.-9. apr.
Modul 4: 23.-24. maj

Datoer 2024
Modul 1: 26.-27. aug.
Modul 2: 26.-27. sep.
Modul 3: 24.-25. okt.
Modul 4: 25.-26 nov.

Varighed: 4 moduler a 2 dage = 8 dage, kl. 9-16
 

Pris pr. deltager: 

24.800 kr. plus moms. Pris er inkl. materiale, certificering og forplejning.

Underviser: Pia Hardy
Sted: Ascot Hotel, København
Tilmeld dig

Dato er obligatorisk
Navn er obligatorisk
Firma er obligatorisk
Stilling er obligatorisk
Adresse er obligatorisk
Postnummer og by er obligatorisk
Telefon kun med tal er obligatorisk
Gyldig emailadresse er obligatorisk
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Du skal acceptere privatlivspolitikken for at kunne tilmelde dig.
Ugyldig indtastning

Som firmakursus efter aftale

Dette kursus kan afholdes som internt firmakursus hos jer og kan tilpasses jeres ønsker og behov, bl.a. med cases fra jeres egen hverdag.

Varighed og holdstørrelse aftales individuelt.

Pris pr. kursusdag: Efter aftale.

Ring til os på tlf. 20 32 32 69, eller skriv til info@fortunakurser.dk for at for flere informationer.

finduddannelse.dk anerkender jeres fremragende kundekontakt anno 2024

Kontakt

Fortuna Kurser & Coaching
Fortunfortvej 12 A
2800 Kongens Lyngby
CVR: 16 10 41 40

Tlf.: 20 32 32 69
Mail: info@fortunakurser.dk

Tilmeld Nyhedsbrev


Copyright © 2022 Fortuna Kurser