Whocopied.me protects this content

Stresscoach uddannelse - en overbygning for coaches

Bliv certificeret stresscoach og stressvejleder

Stress i danskernes hverdag er i det seneste årti vokset, og stressen har forårsaget meget store helbredsmæssige og samfundsmæssige omkostninger. Stress er en vedvarende udfordring, som må forebygges og håndteres inden den eskalerer yderligere.

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed seneste undersøgelse omkring stress, føler 44 % af arbejdsstyrken sig stressede hver dag. Resultatet er store omkostninger for virksomhederne i form af sygemeldinger, ineffektivitet og et dårligere psykisk arbejdsmiljø.

Brænder du for at støtte andre i at håndtere den voksende stress i hverdagen? Så vil denne uddannelse give dig både ekspertviden og kompetencerne til at klare opgaven som professionel stresscoach og stressvejleder. Uddannelsen består af 2 moduler a 2 dage.
   

Hvem deltager på uddannelsen?

Stresscoach overbygningen henvender sig til både ledere og medarbejdere som ønsker at udvikle deres ekspertise i at støtte og vejlede virksomheder og individer i at håndtere og forebygge stress. Deltagerne er typisk ledere, HR-personale, konsulenter, tillidsrepræsentanter, rådgivere, behandlere, ledere og andre professionelle.

Deltagelse i uddannelsen forudsætter, at du i forvejen er uddannet coach eller har tilsvarende kompetencer i samtaletræning. Kontakt os for mere vejledning, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.
 

Dit udbytte på stresscoach uddannelsen

På vores uddannelse erhverver du et indgående kendskab til, hvad stress er, og hvordan stress påvirker det enkelte individ og dets omgivelser.

Du arbejder med at identificere stress-symptomer og stress-profiler, og du får effektive værktøjer til at hjælpe den stressramte med at håndtere og forebygge stress-faktorerne.

Du bliver præsenteret for den nyeste viden inden for områderne stresscoaching, motivation og trivsel. Og du træner Fortunas stresscoachingmodel specielt udviklet til at lede samtaler om stresshåndtering og forebyggelse. Du får masser af praktisk erfaring i at stresscoache og arbejde stressforebyggende både med enkeltpersoner, grupper og organisationer.
  

Efter uddannelsen vil du som professionel stresscoach og stressvejleder kunne:

 • opfange stress-signaler og identificere stressens årsager
 • kortlægge forskellige grader af stressniveauer
 • rådgive den stressramte om stress-forebyggelse og stresshåndtering
 • gennemføre professionelle stress-samtaler i de forskellige faser af et stressforløb
 • varetage processen omkring sygemelding, rådgivning og behandling af den stressramte
 • indsluse den sygemeldte nænsomt og effektivt tilbage til jobbet
 • facilitere stresscoaching i grupper og teams
 • vejlede og rådgive om forebyggende stresstiltag i virksomheder
 • holde foredrag og workshops om stressforebyggelse og -håndtering
 • medvirke som sparringspartner ved implementering af en stresspolitik.
   

Virksomhedens udbytte

En uddannet stresscoach og stressvejleder vil være rustet til at føre de nødvendige stresscoachende samtaler med en stressramt medarbejder eller en leder, og sørge for at den stressramte bliver guidet igennem det rette stresshåndteringsforløb. Stresscoachen vil også kunne agere som en professionel sparringspartner og rådgiver for HR og ledelse samt andre involverede parter. Alt i alt vil virksomheden opleve at stress bliver håndteret og forebygget af professionelle kræfter, hvilket vil resultere i færre sygedage, øget trivsel og effektivitet.

ER du klar til at tilmelde dig, så klik her

Dato er obligatorisk
Navn er obligatorisk
Firma er obligatorisk
Stilling er obligatorisk
Adresse er obligatorisk
Postnummer og by er obligatorisk
Telefon kun med tal er obligatorisk
Gyldig emailadresse er obligatorisk
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Du skal acceptere privatlivspolitikken for at kunne tilmelde dig.

Din underviser - Pia Hardy

Underviser på stresscoach uddannelsenJeg hedder Pia Hardy og er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale inden for stressrådgivning og stresscoaching. Jeg har mange års erfaring i at vejlede, coache og undervise virksomheder i at håndtere udfordringer med stress.

Jeg har siden 2005 uddannet og certificeret utallige medarbejdere og ledere på mine populære stresscoach -, konfliktcoach- og erhvervscoach -uddannelser.
I min coaching praksis arbejder jeg med at coache ledere, medarbejdere og teams, som ønsker at mestre udfordringer inden for karriereudvikling, stress- og konflikthåndtering. Du kan læse mere om mine karrierecoaching og stresscoaching forløb her.

Jeg er certificeret stresscoach, konfliktløser og mediator og en efterspurgt underviser. Deltagerne vurderer mig som både topengageret, inspirerende og empatisk med fokus på den enkelte deltagers styrker og udfordringer.

Se flere kundeudtalelser her >

Læs mere om Pia Hardy her >

Form og indhold på uddannelsen

På stresscoaching modulerne veksles der mellem teoretiske oplæg, diskussion, demo og masser af træning i at bruge teknikkerne i praksis, samt supervision. Din træning kan med fordel tage udgangspunkt i cases fra din egen hverdag.

På vores stresscoachuddannelse er holdene små – maksimalt 8 deltagere – så der er masser af tid til selvrefleksion, dialog og en grundig feedback til den enkelte deltager.

Uddannelsen løber over 2 moduler a 2 dage og afslutter med en skriftlig og mundtlig eksamen og din certificering. Imellem modulerne træner du den stresscoachende samtale.
Din certificering forudsætter, at du har gennemført og dokumenteret minimum 4 stresscoach-sessioner, deltaget på alle modulerne samt bestået både den mundtlige og skriftlige eksamen.
  

Modul 1: Stress og stresscoaching

På dette modul får du en grundig indføring i stressens væsen. Du arbejder med at identificere stress-symptomer, stressniveauer, stresskilder og kortlægge individuelle stressprofiler. Du træner Fortunas stresscoaching model som specielt er udviklet til at coache personer med stressrelaterede problematikker.

På modul 1 lærer du om:

 • Stress-signaler og at identificere et stressniveau
 • Stressens påvirkning af hjerne og krop
 • Fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner
 • Stresskilder og årsager
 • Stressens forskellige faser – fra belastning til sygemelding
 • Fortunas stresscoaching-model trin for trin
 • Stress-samtalerne trin for trin i et stressforløb
 • Stresshåndtering – metoder og strategier
 • Arbejdsrelateret stress og det psykiske arbejdsmiljø
 • Tests til at identificere adfærdsmønstre, stressfaktorer og -reaktioner
 • Trænings-sessioner i stressrådgivning og -coaching af den stressramte.
   

Modul 2: Stresscoaching og certificering

På dette modul fokuserer du på at træner dine kompetencer yderligere, og du får viden om hvordan du fungerer som vejleder ved implementering af en stresspolitik og som sparringspartner over for ledelse/HR/ledere i de forskellige faser af et stressforløb. Modulet afsluttes med en skriftlig prøve og en mundtlig eksamen.

På modul 2 lærer du om:

 • Sammenhænge mellem personlighed, livsstil og stress
 • Analyse af forskellige stresscases
 • Indslusningsplaner for den stressramte i jobbet
 • Stressrådgivning og stresspolitik i virksomheden
 • Stresscoaching af grupper og teams
 • Mindfullnes meditation og afslapningsteknikker
 • Afgrænsning af din rolle som stresscoach
 • Din personlige handlingsplan som stresscoach
 • Sessioner med træning i stresscoaching
 • Certificering – den skriftlige og mundtlige prøve.
    

Andre relaterede coachuddannelser og kurser

Udtalelser

Kursusinfo

Afholdes: 

Datoer 2023
Modul 1: 23.-24. okt.
Modul 2: 29.-30. nov.

Varighed: 2 moduler a 2 dage = 4 dage

Pris pr. deltager: 

15.900 kr. ekskl. moms

Underviser: Pia Hardy
Sted: Ascot Hotel, København
Tilmeld dig

Dato er obligatorisk
Navn er obligatorisk
Firma er obligatorisk
Stilling er obligatorisk
Adresse er obligatorisk
Postnummer og by er obligatorisk
Telefon kun med tal er obligatorisk
Gyldig emailadresse er obligatorisk
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Du skal acceptere privatlivspolitikken for at kunne tilmelde dig.

Som firmakursus efter aftale

Dette kursus kan afholdes som internt firmakursus hos jer og kan tilpasses jeres ønsker og behov, bl.a. med cases fra jeres egen hverdag.

Varighed og holdstørrelse aftales individuelt.

Pris pr. kursusdag: Efter aftale.

Ring til os på tlf. 20 32 32 69, eller skriv til info@fortunakurser.dk for at for flere informationer.

Award

Kontakt

Fortuna Kurser & Coaching
Fortunfortvej 12 A
2800 Kongens Lyngby
CVR: 16 10 41 40

Tlf.: 20 32 32 69
Mail: info@fortunakurser.dk

Tilmeld Nyhedsbrev

Aktiver venligst javascript for at indsende denne formular


Copyright © 2022 Fortuna Kurser