tlf70 70 79 18

facebook linkedin

 

Stresscoach uddannelse - en overbygning for coaches

Bliv certificeret stresscoach og stressvejleder

stresscoach uddannelse - Fortuna

Stress i danskernes hverdag er i det seneste årti vokset, og stressen har forårsaget meget store helbredsmæssige og samfundsmæssige omkostninger. Stress er en vedvarende udfordring, som må forebygges og håndteres inden den eskalerer yderligere.

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed seneste undersøgelse omkring stress, føler 44 % af arbejdsstyrken sig stressede hver dag. Resultatet er store omkostninger for virksomhederne i form af sygemeldinger, ineffektivitet og et dårligere psykisk arbejdsmiljø.

Brænder du for at støtte andre i at håndtere den voksende stress i hverdagen? Så vil denne stresscoach uddannelse give dig både ekspertviden og kompetencerne til at klare opgaven som professionel stresscoach og stressvejleder. Uddannelsen består af 2 moduler a 2 dage.
   

Hvem deltager på stresscoach uddannelsen?

Stresscoach overbygningen henvender sig til alle som har erfaring med at coache, og som ønsker at opnå indsigt og færdigheder i at coache stressramte til at forebygge og håndtere egen stress. Du kan fungere som leder, HR-konsulent, coach, psykolog, terapeut, rådgiver, behandler eller andet.
 

Dit udbytte på stresscoach uddannelsen for coaches

På vores stresscoach uddannelse erhverver du et indgående kendskab til, hvad stress er, og hvordan stress påvirker det enkelte individ og dets omgivelser.

Du arbejder med at identificere stress-symptomer og stress-profiler, og du får effektive værktøjer til at hjælpe den stressramte med at håndtere og forebygge stress-faktorerne.

Du bliver præsenteret for den nyeste teori inden for områderne stresscoaching, motivation og trivsel. Og du træner Fortunas stresscoachingmodel specielt udviklet til at lede stressforebyggende samtaler. Du vil få masser af praktisk erfaring i at stresscoache og i at arbejde forebyggende i din organisation.
  

Efter uddannelsen vil du som professionel stresscoach og stressvejleder kunne:

 • opfange stress-signaler og identificere stressens årsager
 • kortlægge forskellige grader af stressniveauer
 • rådgive den stressramte om stress-forebyggelse og stresshåndtering
 • gennemføre professionelle stress-samtaler
 • facilitere stresscoaching i grupper
 • vejlede og rådgive om forebyggende stresstiltag i virksomheden
 • medvirke som sparringspartner ved implementering af en stresspolitik 
 • hjælpe sygemeldte nænsomt og effektivt tilbage i arbejdet 

Virksomhedens udbytte

En uddannet stresscoach og stressvejleder vil være rustet til at føre de nødvendige stresscoachende samtaler med en stressramt medarbejder eller en leder, og sørge for at den stressramte bliver guidet igennem det rette stresshåndteringsforløb. Stresscoachen vil også kunne agere som en professionel sparringspartner og rådgiver for HR og ledelse samt andre involverede parter. Alt i alt vil virksomheden opleve at stress bliver håndteret og forebygget af professionelle kræfter, hvilket vil resultere i færre sygedage, øget trivsel og effektivitet.

 

Din underviser på stresscoach uddannelsen

Underviser på stresscoachuddannelsen for coaches Pia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver med fokus på stressvejledning og stresscoaching. Hun har mange års erfaring med at rådgive, coache og undervise virksomheder i at håndtere udfordringer med stress.

Hun har siden 2005 uddannet og certificeret utallige medarbejdere og ledere på Fortunas populære stresscoach -, konfliktcoach- og erhvervscoach -uddannelser.
Deltagerne vurderer hende som både topengageret, inspirerende og empatisk med fokus på den enkelte deltagers styrker og udfordringer. Læs mere om Pia Hardy.
 

Form og indhold på stresscoach uddannelsen

På stresscoaching modulerne veksles der mellem teoretiske oplæg, diskussion og masser af træning i at bruge teknikkerne i praksis, samt supervision. Din træning kan med fordel tage udgangspunkt i cases fra din egen hverdag.

På vores stresscoachuddannelse er holdene små - maksimalt 8 deltagere, så der er der masser af tid til selvrefleksion, dialog og en grundig feedback til den enkelte deltager.

Uddannelsen løber over 2 moduler a 2 dage og afslutter med en skriftlig og mundtlig eksamen og din certificering. Imellem modulerne træner du den stresscoachende samtale.
  

Modul 1: Stress og stresscoaching

På dette modul får du en grundig indføring i stressens væsen. Du arbejder med at identificere stress-symptomer, stressniveauer, stresskilder og kortlægge individuelle stressprofiler. Du træner Fortunas stresscoaching model som specielt er udviklet til at coache personer med stressrelaterede problematikker.

På modul 1 lærer du om:

 • Stress-signaler og identificere et stressniveau
 • Stressens påvirkning af hjerne og krop
 • Fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner
 • Stresskilder og årsager
 • Stressens forskellige faser - fra belastning til sygemelding
 • Fortunas stresscoaching-model
 • Stresssamtalerne trin for trin i et stressforløb
 • Arbejdsrelateret stress og det psykiske arbejdsmiljø
 • Stresshåndtering – metoder og strategier
 • Tests til at identificere adfærdsmønstre, stressfaktorer og reaktioner
    

Modul 2: Stresscoaching og certificering

På dette stresscoaching modul fokuserer du på at træner dine kompetencer yderligere, og du får viden om hvordan du fungerer som vejleder ved implementering af en stresspolitik og som sparringspartner over for ledelse/HR/ledere i de forskellige faser af et stressforløb. Modulet afsluttes med en skriftlig prøve og en mundtlig eksamen.

På modul 2 lærer du om:

 • Sammenhænge mellem personlighed, livsstil og stress
 • Analyse af forskellige stresscases
 • Stress-strategier og stresspolitik i virksomheden
 • Stresscoaching af grupper og teams
 • Mindfullnes meditation og afslapningsteknikker
 • Afgrænsning af din rolle som stresscoach
 • Din personlige handlingsplan som stresscoach
 • Certificering - den skriftlige og mundtlige prøve.
   

Andre relaterede coachuddannelser og kurser

Læs mere om Coaching kursus, Coachuddannelse, Lederen som coach, Narrativ coaching, Stresscoach uddannelse,Konfliktmægler og konfliktcoach uddannelsen.

 

Kursusinfo

Datoer:
Uddannelser 2020
Modul 1: 23. 24. apr.
Modul 2: 11.-12. maj

Modul 1: 2.-3. nov.
Modul 2: 10.-11. dec.

Varighed: 2 moduler a 2 dage = 4 dage
Pris pr. deltager: 13.900 kr. ekskl. moms
Underviser Pia Hardy
Sted Ascot Hotel, Studiestræde 61, 1554 København V
Kontakt os Kontaktformular
Tlf. 20 32 32 69 eller
70 70 79 18
info@fortunakurser.dk

Stresscoaching for coaches
 1. Dato:(*)
  Dato er obligatorisk
 2. Navn:(*)
  Navn er obligatorisk
 3. Firma:
  Firma er obligatorisk
 4. Stilling:
  Stilling er obligatorisk
 5. Adresse:(*)
  Adresse er obligatorisk
 6. Postnr. og by:(*)
  Postnummer og by er obligatorisk
 7. Telefon:
  Telefon kun med tal er obligatorisk
 8. Email:(*)
  Gyldig emailadresse er obligatorisk
 9. EAN-nr.:
  Invalid Input
  (hvis du er offentligt ansat)
 10. Jeg ønsker at modtage nyhedsmails
  Invalid Input
 11. Kommentarer eller spørgsmål
  Invalid Input

Denne stresscoach uddannelse kan afholdes som internt firmakursus hos jer og kan tilpasses jeres ønsker og behov, bl.a. med cases fra jeres egen hverdag. Varighed og holdstørrelse er efter aftale.

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn
Del på Google+

 

Udtalelser

Pia har et meget højt fagligt niveau og er rigtig god til at formidle både viden om stress og værktøjer, der kan bruges til at håndtere god stresscoaching.
Lene B. Jørgensen, Dept. Manager, Novo Nordisk A/S

Foruden at have fået viden og indsigt i såvel stress som coaching af andre, har det givet mig værktøjer, jeg kan benytte mig af i forhold til mig selv.
Helle Heesche, Skoleleder, Ringsted Ny Friskole

Jeg synes det har været en spændende rejse, hvor man lærer nye måder at anskue verdenen på og også lærer meget om sig selv.
Anjeska Kominska, Lektor, KVUC

"Pia har givet mig en utrolig god gennemgang af stresskilder, stress-signaler og værktøjer til hvordan medarbejdere kan guides igennem, erkende og håndtere deres stress-situation. Således at de kan trives i fremtiden. Tak for en supergod undervisning. Jeg føler mig superklar til at gøre en forskel i mit firma i forhold til trivsel."
Karina Lorentzen, Lægemiddelkonsulent, GSK

"Det har været både berigende, underholdende og lærerigt at blive uddannet hos Pia Hardy. En spændende rejse, som ruster en selv og styrker ens faglighed. Pia er yderst erfaren, inspirerende, ordentlig og oprigtig. Man føler sig i trygge hænder, samtidigt med at man udfordres."
Helle Pia Kirkelund, viceleder, Ringsted Ny Friskole

"Jeg er oprigtigt imponeret af det gedigne materiale som Fortuna har udarbejdet til sin stresscoach uddannelse og som Pia Hardy på en galant og pædagogisk måde giver videre til os deltagere. Tusind tak for en meget udviklende og inspirerende uddannelse".
Birgit Off, coach, erhvervspsykologisk konsulent & terapeut, Stockholm

Stresscoach uddannelsen har været pengene værd! Hver af de fire moduler i uddannelsen har været enormt lærerigt og inspirerende. Der var en god blanding af teori og praksis hvor deltagerne måtte anvende det lærte med det samme. Jeg har profiteret meget af uddannelsen både som privatperson og som moneycoach. Jeg kan meget varmt anbefale uddannelsen!
Jens Eggers, konsulent, MoneyDoc ApS 

> Læs flere udtalelser