tlf70 70 79 18

facebook linkedin

 

Stresscoach uddannelse - en overbygning for coaches

Bliv certificeret stresscoach og stressvejleder

stresscoach uddannelse - Fortuna

Stress i danskernes hverdag er i det seneste årti vokset, og stressen har forårsaget meget store helbredsmæssige og samfundsmæssige omkostninger. Stress er en vedvarende udfordring, som må forebygges og håndteres inden den eskalerer yderligere.

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed seneste undersøgelse omkring stress, føler 44 % af arbejdsstyrken sig stressede hver dag. Resultatet er store omkostninger for virksomhederne i form af sygemeldinger, ineffektivitet og et dårligere psykisk arbejdsmiljø.

Brænder du for at støtte andre i at håndtere den voksende stress i hverdagen? Så vil denne stresscoach uddannelse give dig både ekspertviden og kompetencerne til at klare opgaven som professionel stresscoach og stressvejleder. Uddannelsen består af 2 moduler a 2 dage.
   

Hvem deltager på stresscoach uddannelsen?

Stresscoach overbygningen henvender sig til både ledere og medarbejdere som ønsker at udvikle deres ekspertise i at støtte og vejlede virksomheder og individer i at håndtere og forebygge stress. Deltagerne er typisk ledere, HR-personale, konsulenter, tillidsrepræsentanter, rådgivere, behandlere, ledere og andre professionelle. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på uddannelsen.

Deltagelse i uddannelsen forudsætter, at du i forvejen er uddannet coach eller har tilsvarende kompetencer i samtaletræning. Kontakt os for mere vejledning, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.
 

Dit udbytte på stresscoach uddannelsen

På vores stresscoach uddannelse erhverver du et indgående kendskab til, hvad stress er, og hvordan stress påvirker det enkelte individ og dets omgivelser.

Du arbejder med at identificere stress-symptomer og stress-profiler, og du får effektive værktøjer til at hjælpe den stressramte med at håndtere og forebygge stress-faktorerne.

Du bliver præsenteret for den nyeste viden inden for områderne stresscoaching, motivation og trivsel. Og du træner Fortunas stresscoachingmodel specielt udviklet til at lede samtaler om stresshåndtering og forebyggelse. Du får masser af praktisk erfaring i at stresscoache og arbejde stressforebyggende både med enkeltpersoner, grupper og organisationer.
  

Efter uddannelsen vil du som professionel stresscoach og stressvejleder kunne:

 • opfange stress-signaler og identificere stressens årsager
 • kortlægge forskellige grader af stressniveauer
 • rådgive den stressramte om stress-forebyggelse og stresshåndtering
 • gennemføre professionelle stress-samtaler i de forskellige faser af et stressforløb
 • varetage processen omkring sygemelding, rådgivning og behandling af den stressramte
 • indsluse den sygemeldte nænsomt og effektivt tilbage til jobbet
 • facilitere stresscoaching i grupper og teams
 • vejlede og rådgive om forebyggende stresstiltag i virksomheder
 • holde foredrag og workshops om stressforebyggelse og -håndtering
 • medvirke som sparringspartner ved implementering af en stresspolitik.
   

Virksomhedens udbytte

En uddannet stresscoach og stressvejleder vil være rustet til at føre de nødvendige stresscoachende samtaler med en stressramt medarbejder eller en leder, og sørge for at den stressramte bliver guidet igennem det rette stresshåndteringsforløb. Stresscoachen vil også kunne agere som en professionel sparringspartner og rådgiver for HR og ledelse samt andre involverede parter. Alt i alt vil virksomheden opleve at stress bliver håndteret og forebygget af professionelle kræfter, hvilket vil resultere i færre sygedage, øget trivsel og effektivitet.

 

Din underviser på stresscoach uddannelsen

Underviser på stresscoachuddannelsen for coaches Pia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale inden for stressrådgivning og stresscoaching. Hun har mange års erfaring i at vejlede, coache og undervise virksomheder i at håndtere udfordringer med stress.

Hun har siden 2005 uddannet og certificeret utallige medarbejdere og ledere på Fortunas populære stresscoach -, konfliktcoach- og erhvervscoach -uddannelser.
I sin coaching praksis arbejder hun selv med at coache ledere, medarbejdere og teams, som ønsker at mestre udfordringer inden for karriereudvikling, stress- og konflikthåndtering. Du kan læse mere om vores karrierecoaching og stresscoaching forløb her.

Pia er certificeret stresscoach, konfliktløser og mediator og en meget efterspurgt underviser. Deltagerne vurderer hende som både topengageret, inspirerende og empatisk med fokus på den enkelte deltagers styrker og udfordringer. Læs mere om Pia Hardy.
   

Form og indhold på stresscoach uddannelsen

På stresscoaching modulerne veksles der mellem teoretiske oplæg, diskussion, demo og masser af træning i at bruge teknikkerne i praksis, samt supervision. Din træning kan med fordel tage udgangspunkt i cases fra din egen hverdag.

På vores stresscoachuddannelse er holdene små – maksimalt 8 deltagere – så der er masser af tid til selvrefleksion, dialog og en grundig feedback til den enkelte deltager.

Uddannelsen løber over 2 moduler a 2 dage og afslutter med en skriftlig og mundtlig eksamen og din certificering. Imellem modulerne træner du den stresscoachende samtale.
Din certificering forudsætter, at du har gennemført og dokumenteret minimum 4 stresscoach-sessioner, deltaget på alle modulerne samt bestået både den mundtlige og skriftlige eksamen.
  

Modul 1: Stress og stresscoaching

På dette modul får du en grundig indføring i stressens væsen. Du arbejder med at identificere stress-symptomer, stressniveauer, stresskilder og kortlægge individuelle stressprofiler. Du træner Fortunas stresscoaching model som specielt er udviklet til at coache personer med stressrelaterede problematikker.

På modul 1 lærer du om:

 • Stress-signaler og at identificere et stressniveau
 • Stressens påvirkning af hjerne og krop
 • Fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner
 • Stresskilder og årsager
 • Stressens forskellige faser – fra belastning til sygemelding
 • Fortunas stresscoaching-model trin for trin
 • Stress-samtalerne trin for trin i et stressforløb
 • Stresshåndtering – metoder og strategier
 • Arbejdsrelateret stress og det psykiske arbejdsmiljø
 • Tests til at identificere adfærdsmønstre, stressfaktorer og -reaktioner
 • Trænings-sessioner i stressrådgivning og -coaching af den stressramte.

 

Modul 2: Stresscoaching og certificering

På dette stresscoaching modul fokuserer du på at træner dine kompetencer yderligere, og du får viden om hvordan du fungerer som vejleder ved implementering af en stresspolitik og som sparringspartner over for ledelse/HR/ledere i de forskellige faser af et stressforløb. Modulet afsluttes med en skriftlig prøve og en mundtlig eksamen.

På modul 2 lærer du om:

 • Sammenhænge mellem personlighed, livsstil og stress
 • Analyse af forskellige stresscases
 • Indslusningsplaner for den stressramte i jobbet
 • Stressrådgivning og stresspolitik i virksomheden
 • Stresscoaching af grupper og teams
 • Mindfullnes meditation og afslapningsteknikker
 • Afgrænsning af din rolle som stresscoach
 • Din personlige handlingsplan som stresscoach
 • Sessioner med træning i stresscoaching
 • Certificering – den skriftlige og mundtlige prøve.
    

Andre relaterede coachuddannelser og kurser

Læs mere om Coaching kursus, Coachuddannelse, Lederen som coach, Narrativ coaching, Stresscoach uddannelse,Konfliktmægler og konfliktcoach uddannelsen.

 

Kursusinfo

Datoer:
Datoer 2021
Modul 1: 19.-20. apr.
Modul 2: 25.-26. maj

Modul 1: 28.-29. okt.
Modul 2: 22.-23. nov.

Varighed: 2 moduler a 2 dage = 4 dage
Pris pr. deltager: 13.900 kr. ekskl. moms
Underviser Pia Hardy
Sted Ascot Hotel, Studiestræde 61, 1554 København V
Kontakt os Kontaktformular
Tlf. 20 32 32 69 eller
70 70 79 18
info@fortunakurser.dk

Stresscoaching for coaches
 1. Dato:(*)
  Dato er obligatorisk
 2. Navn:(*)
  Navn er obligatorisk
 3. Firma:
  Firma er obligatorisk
 4. Stilling:
  Stilling er obligatorisk
 5. Adresse:(*)
  Adresse er obligatorisk
 6. Postnr. og by:(*)
  Postnummer og by er obligatorisk
 7. Telefon:
  Telefon kun med tal er obligatorisk
 8. Email:(*)
  Gyldig emailadresse er obligatorisk
 9. EAN-nr.:
  Invalid Input
  (hvis du er offentligt ansat)
 10. Jeg ønsker at modtage nyhedsmails
  Invalid Input
 11. Kommentarer eller spørgsmål
  Invalid Input

Denne stresscoach uddannelse kan afholdes som internt firmakursus hos jer og kan tilpasses jeres ønsker og behov, bl.a. med cases fra jeres egen hverdag. Varighed og holdstørrelse er efter aftale.

 Diplom for fremragende kundekontakt: Læs om testen fra Finduddannelse.dk

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn
Del på Google+

 

Udtalelser

Pia har et meget højt fagligt niveau og er rigtig god til at formidle både viden om stress og værktøjer, der kan bruges til at håndtere god stresscoaching.
Lene B. Jørgensen, Dept. Manager, Novo Nordisk A/S

Foruden at have fået viden og indsigt i såvel stress som coaching af andre, har det givet mig værktøjer, jeg kan benytte mig af i forhold til mig selv.
Helle Heesche, Skoleleder, Ringsted Ny Friskole

Jeg synes det har været en spændende rejse, hvor man lærer nye måder at anskue verdenen på og også lærer meget om sig selv.
Anjeska Kominska, Lektor, KVUC

"Pia har givet mig en utrolig god gennemgang af stresskilder, stress-signaler og værktøjer til hvordan medarbejdere kan guides igennem, erkende og håndtere deres stress-situation. Således at de kan trives i fremtiden. Tak for en supergod undervisning. Jeg føler mig superklar til at gøre en forskel i mit firma i forhold til trivsel."
Karina Lorentzen, Lægemiddelkonsulent, GSK

Et fantastisk kursus med en dygtig underviser. Det er tydeligt, at hun har mange års erfaring og kompetencer inden for området. Er dygtig til at videreformidle viden og inddrage kursisterne på en meget empatisk måde. Kan klart anbefales.
Camilla Vagnsø, Socialudviklingskonsulent, Klintegården

Pia er god til at give eksempler og cases i undervisningen, så det er let at forstå teorien. Pia har en betryggende og sjov måde at være på, så stemningen er let og god.
Tine Christensen, socialrådgiver, KIApro ApS

"Det har været både berigende, underholdende og lærerigt at blive uddannet hos Pia Hardy. En spændende rejse, som ruster en selv og styrker ens faglighed. Pia er yderst erfaren, inspirerende, ordentlig og oprigtig. Man føler sig i trygge hænder, samtidigt med at man udfordres."
Helle Pia Kirkelund, viceleder, Ringsted Ny Friskole

"Jeg er oprigtigt imponeret af det gedigne materiale som Fortuna har udarbejdet til sin stresscoach uddannelse og som Pia Hardy på en galant og pædagogisk måde giver videre til os deltagere. Tusind tak for en meget udviklende og inspirerende uddannelse".
Birgit Off, coach, erhvervspsykologisk konsulent & terapeut, Stockholm

Stresscoach uddannelsen har været pengene værd! Hver af de fire moduler i uddannelsen har været enormt lærerigt og inspirerende. Der var en god blanding af teori og praksis hvor deltagerne måtte anvende det lærte med det samme. Jeg har profiteret meget af uddannelsen både som privatperson og som moneycoach. Jeg kan meget varmt anbefale uddannelsen!
Jens Eggers, konsulent, MoneyDoc ApS 

> Læs flere udtalelser