tlf70 70 79 18

facebook linkedin

 

Fra stress til trivsel - foredrag eller workshop

Lær at spotte, forebygge og håndtere stress

Workshop om stress og stresshåndtering

Stress er desværre blevet mere udbredt, og ofte hører vi om en kollega eller en bekendt, som er gået ned med stress. Reagerer vi i tide, er der gode muligheder for at undgå, at stressen breder sig og får negative konsekvenser for både os selv og vores omgivelser.

Er din hverdag ofte hektisk, mister du undertiden overblikket, og mærker du stressen få indflydelse på dit velbefindende? Har du brug for at forstå, forebygge og håndtere stressen, før den bliver alvorlig, så vil dworkshoppen eller foredraget give dig effektive værktøjer til at vinde over din stress og bevare trivslen og arbejdsglæden i din hverdag.

Deltagernes udbytte

På workshoppen eller foredraget lærer du, hvad stress er, og hvordan den kan påvirke dig både fysisk og psykisk. Du lærer at skelne mellem farlige og ufarlige stress-signaler, og du får indsigt i hvilke faktorer, der har betydning for at stressen melder sig. Du får effektive værktøjer til at bevare overblikket og den mentale ro. Og du arbejder med at bearbejde dine stresskilder og opbygge et større overskud i din hverdag.

Virksomhedens udbytte

Både medarbejdere og ledere vil blive mere bevidste om stress-signaler både hos dem selv og andre. Indsigten i stress og forebyggelsen af denne vil gavne både effektiviteten, motivationen og arbejdsglæden på arbejdspladsen og resultere i færre sygedage. Alt i alt er stressforebyggelse en rigtig god investering i virksomhedens fremtid.

Hvem deltager?

Workshoppen eller foredraget er for alle, som ønsker at spotte og håndtere stressbelastninger i hverdagen, og som har brug for viden og effektive metoder til at reducere psykiske påvirkninger af blandt andet et for stort arbejdspres.

Underviseren og foredragsholder

Underviser i stress og trivselPia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale i personlig effektivitet og stresshåndtering. Hun har adskillige års erfaring med at rådgive, coache og undervise virksomheder i at håndtere udfordringer med stress. Som både projektleder og leder har hun masser af praktisk erfaring med problemstillinger inden for stresshåndtering og styring af tid og opgaver.
Pia Hardy er en efterspurgt underviser og foredragsholder, og deltagerne vurderer hende som både engageret, inspirerende og nærværende. Hun har et godt blik for den enkelte deltagers udfordringer og lægger vægt på, at alle deltagerne får ny viden, indsigt og masser af praktisk erfaring med sig hjem, så hverdagens udfordringer kan håndteres endnu bedre.
Hun er medforfatter til bogen: Vind over din stress

 

Indhold og form

Workshoppen og foredraget i stresshåndtering er intensiv og afvekslende. På workshoppen arbejder vi med at koble teori om stress med den konkrete dagligdag og de stressbelastninger, der opleves. Vi lægger vægt på at skabe et åbent og fortroligt rum, hvor deltagerne trygt kan udveksle erfaringer.

Du arbejder med disse emner: 

 • Hvad er positiv stress, og hvad er negativ stress?
 • Stress-signalerne – de psykiske, fysiske og adfærdsmæssige
 • Test dit stressniveau – er du i det røde, gule eller grønne felt?
 • De forskellige faser i et stressforløb - fra belastning til sygemelding 
 • Stressens alvorlige følger - depression og udbrændthed
 • Stress på arbejdspladsen og i privatlivet
 • Bliv bevidst om dine stresskilder og stress-strategier
 • Sammenhænge mellem personlighed, livsstil og stres
 • Hvordan håndterer du stress i dagligdagen - hvad kan du gøre?
 • Tankemønstre der stresser, og hvordan du ændrer dem
 • Om at håndtere stress i fællesskabet
 • Praktiske værktøjer til personlig planlægning og tidsstyring
 • Få mental ro og overskud med mindfulness
 • Din fremtid uden stress og med bedre trivsel.  
   

Personlig stresscoaching og opfølgning

Ønsker nogle af deltagerne i forlængelse af workshoppen eller foredraget at arbejde personligt med stresshåndtering, så tilbyder vi individuelle stresscoaching- og sparrings-forløb hos underviseren eller en anden af vores erfarne coaches. Kontakt os på info@fortunakurser.dk, eller ring for yderligere information.
 

Se vores referencer

Se et udpluk af firmaer som har deltaget på workshoppen om stress og stresshåndtering:
European Environment Agency, Region Hovedstaden, Køge kommune, Novo Nordisk A/S, Novozymes, GSK, Albertslund Kommune, Kalundborg Kommune, Forsvarsstaben, Jensen Nedrivning A/S, Hoffmann, Post Danmark, Inco Danmark, Lægemiddelstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Lauritz Knudsen A/S og mange andre.
 

Andre relevante tilbud om stress og stresshåndtering

Læs mere om Fortunas andre kurser, uddannelser og konsulentydelser inden for stresshåndtering:

 

Info

Tilbydes
Som skræddersyet foredrag eller workshop efter aftale - kan også afholdes på engelsk.
Varighed Efter aftale
Antal deltagere
Aftales individuelt

Pris

Aftales individuelt
Foredragsholder og underviser
Pia Hardy
Kontakt os Kontaktformular
Tlf. 20 32 32 69
info@fortunakurser.dk

 

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn
Del på Google+

Udtalelser

"Pia har givet mig en utrolig god gennemgang af stresskilder, stress-signaler og værktøjer til hvordan medarbejdere kan guides igennem, erkende og håndtere deres stress-situation. Således at de kan trives i fremtiden. Tak for en supergod undervisning. Jeg føler mig superklar til at gøre en forskel i mit firma i forhold til trivsel."
Karina Lorentzen, Lægemiddelkonsulent, GSK
 

Workshoppen i stresshåndtering var meget relevant for mig med fin inddragelse af udfordringerne på min arbejdsplads. Pia Hardy har en kolossal erfaring og evner at se ind til kernen af problematikkerne med stor empati og forståelse. En rigtig god balance mellem teori og praktiske øvelser.
Ulla Kjær, Teamleder, Danmarks Naturfredningsforening